ASF Česká republika

generace 2018/19 v České republice

Každoročně přijíždí do České republiky zhruba deset německých dobrovolníků, kteří zde pracují v šesti městech v různých projektech. Stará se o ně místní pobočka ASF se sídlem v Praze, která byla založena v roce 2004. Do té doby byla činnost ASF v České republice řízena z Berlína.

ASF začala rozvíjet své aktivity v tehdejším Československu už v 60. letech 20. století, konkrétně v Památníku Terezín. V sousední NDR se navíc konaly letní tábory, na které jezdili i účastníci z Československa. Paralelně se začaly rozvíjet i úzké vztahy s přeživšími členy židovské obce v Praze, kteří činnost ASF v Česku podporují dodnes.

Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 byla nevládním organizacím ze západní Evropy znemožněna činnost na území ČSSR. Přesto východoněmecká ASF udržovala se svými československými partnery kontakt i nadále, i když to bylo vždy na hraně zákona. Situace se podstatně změnila po roce 1989. V roce 1993 tak mohla ASF vyslat do židovské obce v Praze první dobrovolníky na dlouhodobou dobrovolnou službu.

Od té doby se výrazně rozšířila i nabídka projektů. Každoročně přijíždí do Česka zhruba deset mladých německých dobrovolníků, kteří pracují po dobu jednoho roku v některé z asi patnácti partnerských organizací, např. s lidmi s postižením, v židovských obcích, v bývalém ghettu Terezín, v česko-německých kulturních organizacích, s bývalými nuceně nasazenými, s romskými dětmi, bezdomovci nebo uprchlíky.

Vysílání dobrovolníků probíhá ale i opačným směrem, tedy do Německa. V roce 1998 nastoupila první dobrovolnice z České republiky jeden z projektů ASF v Německu v památníku bývalého koncentračního tábora Dachau.

Partnerskou organizací ASF v Česku je ekumenické sdružení Servitus existující od roku 2004, které se zabývá podporou dobrovolnictví a občanské angažovanosti.