Co je ASF?

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (Akce smíření a mírové služby, ASF) je německá dobrovolnická organizace, která vysílá dobrovolníky do 13 zemí včetně České republiky. Vyrovnávání se s obdobím nacismu a jeho zločiny je pro ASF hlavním motivem a závazkem pro konkrétní činy v současnosti. ASF chce citlivě upozorňovat na důsledky tohoto období historie plného násilí, které přetrvávají až do současnosti, a zároveň vystupovat proti aktuálním podobám antisemitismu, rasismu a diskriminace menšin.

ASF nabízí dlouhodobé dvanácti až osmnáctiměsíční mezinárodní dobrovolné služby pro mladé muže a ženy. Dobrovolníci organizace ASF pomáhají starým lidem (např. v židovských obcích nebo v organizacích pro přeživší holocaustu), sociálně znevýhodněným (např. uprchlíkům nebo bezdomovcům) a také lidem s fyzickým nebo psychickým postižením, angažují se v iniciativách bojujících proti rasismu nebo v projektech zaměřených na historicko-politické vzdělávání.

Těm, kteří se chtějí zapojit pouze krátkodobě, nabízí ASF ve spolupráci se svými zahraničními partnery každý rok více než dvacet letních workcampů v 13 zemích, jako je např. Francie, Česko, Polsko, Nizozemí nebo Rusko a Izrael. V rámci těchto letních táborů spolu mladí lidé z různých zemí žijí, učí se a pracují na různých zajímavých projektech po dobu dvou až tří týdnů. Spodní věková hranice pro účast na letních workcampech je 18 let, v některých případech ale jen 16 let.

Partnerskou organizací ASF v česku je Servitus, společnost, která se stará o německé dobrovolníky v Česku a vysílá české dobrovolníky do Německa.