Co je Servitus?

Servitus je nestátní, nezisková organizace vytvořená zástupci křesťanských církví a židovských obcí v České republice za účelem rozvoje dobrovolné služby. Servitus je partnerskou organizací ASF v České republice.

Organizace Servitus umisťuje české a zahraniční dobrovolníky do projektů v České republice a české dobrovolníky v projektech partnerských organizací v zahraničí. Dále dobrovolníky na takovou službu připravuje a následně během jejich působení provází. Úzce spolupracuje s vedením v místě umístění v České republice, aby společně rozvíjeli vhodné aktivity pro dobrovolníky, jejich monitorování a vedení.

Většina dobrovolníků je ve věku 18 – 27 let. Umisťováni jsou především v projektech křesťanských církví, židovských obcí nebo s nimi spojenými organizacemi.

Servitus byl založen v roce 2003 a spolupracuje úzce s německou organizací Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF, Akce smíření a mírové služby), která se zabývá otázkou usmíření, poučení se z minulosti a dalšími tématy, jako je nacionalismus nebo totalitarismus. ASF organizuje dlouhodobé dobrovolné služby a letní tábory se sociální, politickou a historickou tematikou. Servitus je partnerskou organizací ASF v České republice.

Členské organizace spolku Servitus:
Českobratrská církev evangelická 
Židovská obec v Praze
Židovská obec v Brně
Evangelická církev augsburského vyznání v ČR

Výbor:
Předseda sdružení:  Gerhard Frey-Reininghaus, Českobratrská církev evangelická
Místopředsedkyně: Michaela Vidláková, Židovská obec Praha
Člen výboru: Martin Řeháček, Českobratrská církev evangelická

Bankovní spojení:

Servitus:  2002130799 / 2010

IBAN CZ82 2010 0000 0020 0213 0799

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX