Letní workcampy

Každý rok pořádá ASF zhruba 20 mezinárodních letních táborů, kterých se mohou zúčastnit lidé různého věku a z různých zemí. Účastníci spolu žijí, učí se a pracují po dobu dvou až tří týdnů. Zabývají se dějinami místa konání i aktuální situací v dané zemi.

workcamp 2018 (Petrohrad)

Co je náplní workcampů?

Jak už napovídá samotný název, na workcampech se pracuje. Obvyklou součástí těchto letních táborů jsou zahradnické a stavební práce, malování nebo archivnické práce. Na účastníky workcampů čekají nejrůznější úkoly, jejichž konkrétní podoba se odvíjí od toho, co je v místě konání letního tábora právě potřeba udělat.

Je jedno, jaké máte s tou nebo onou činností zkušenosti. Jsme toho názoru, že přiložit ruku k dílu může každý. Najde o manuální zručnost, ale o chuť postavit na nohy společný projekt. Společnou prací a snahou pomoci druhým dávají účastnící letních táborů jasně najevo, že porozumění mezi národy je možné a důležité bez ohledu na státní hranice. Přebírají tak zodpovědnost za současné dění a zasazují se za principy tolerance a demokracie.

foto: Marton Meresz
letní tábor 2018 (Budapest)

Po stopách minulosti

Cestování a poznávání k sobě už tak nějak patří. Letní workcampy proto nenabízí pouze šanci dobrovolně se angažovat, ale také poznat jiné země a kultury. Účastnící každého workcampu ASF se tak vedle samotné práce zabývají i zemí a místem, na kterém workcamp probíhá. Co se zde stalo? Co utváří toto místo? A jaký vliv může mít na mou osobu nebo na druhé?

Všechny letní tábory organizace ASF, jsou zaměřené na určité téma, kterým se účastníci vedle vlastní práce zabývají. Obsahová stránka je druhým pilířem letních táborů a zahrnuje pestrou škálu aktivit, jako jsou exkurze, návštěvy muzeí, rozhovory s pamětníky, kreativní workshopy atd. Na pestrou nabídku klademe veliký důraz. Stojí to za to vydat se tady a teď na poznávací cestu po stopách minulosti!

workcamp 2018 (Berlin/Jerusalem)

Setkávání jako cesta k porozumění

Letní tábory jsou krátkodobou formou dobrovolné služby. Nezávisle na konkrétním projektu a práci chceme umožňovat setkávání lidí z různých kultur, z různých sociálních prostředí a s odlišnými názory. Při vzájemných rozhovorech mohou účastníci z různých zemí prožít a ocenit rozmanitost. Rozdílné úhly pohledu jsou dobrým nástrojem v boji proti škatulkování. Daleko více záleží na tom, co nás utváří, co máme společné a v čem jsme jedineční. Zveme vás na dobrodružství při objevování této rozmanitosti, při odbourávání strachu a předsudků.

Program letních táborů pro rok 2019 v angličtině

více