Projekty v České republice

Charita Brno – Brno
Dobrovolníci pomáhají lidem s duševním nebo tělesným postižením, vytvářejí pro ně volnočasové aktivity a pracují jako asistenti v projektech chráněného bydlení. Projekt lze kombinovat s pečovatelskou službou poskytovanou starým lidem prostřednictvím Židovské obce Brno.

Kulturní centrum Řehlovice – Řehlovice a Litoměřice
Řehlovice je vesnice v českém pohraničí nedaleko hranice s Německem. Místní kulturní centrum je místem setkávání umělců z Česka, Německa a Rakouska, kteří se zabývají česko-německou kulturou. Dobrovolníci zde pracují na podzim a od jara do léta, podílejí se na organizaci akcí a věnují se propagaci zařízení. V zimě pak vypomáhají v Diakonii v nedalekých Litoměřicích, např. v místní čajovně Hóra nebo v restauraci Klobouk, zaměstnávající lidi se zdravotním postižením.

Collegium Bohemicum – Ústí nad Labem
Collegium Bohemicum o.p.s. je organizace zabývající se kulturně-politickým vzděláváním se zaměřením na česko-německé vztahy. Projekt je kombinován s pečovatelskou službou určenou pro staré lidi z ústeckého regionu, přičemž se jedná o bývalé vězně nacistického režimu nebo o nuceně nasazené. Tuto sociální činnost koordinuje pražská organizace Živá paměť.

Památník Terezín – Terezín
V Památníku Terezín se dobrovolníci věnují historickému vzdělávání, průvodcovské činnosti, starají se o školní skupiny a organizačně vypomáhají v pedagogickém oddělení.

Památník Lidice – Lidice
V Památníku Lidice se dobrovolníci věnují historickému vzdělávání, průvodcovské činnosti, starají se o školní skupiny a organizačně vypomáhají v pedagogickém oddělení. Informace o Lidicích přebytečná? Projekt je kombinován s činností v pražské organizaci In Iustitia.

Židovská obec Brno – Brno
Židovská obec Brno poskytuje pečovatelskou službu starým lidem. Dobrovolníci je navštěvují v jejich domovech a vypomáhají jim v domácnosti. Zároveň se věnují zahradnickým pracím na obecním hřbitově. Projekt je kombinován s prací v Charitě Brno (pomoc postiženým lidem).

Židovská obec Praha – Praha
Židovská obec Praha poskytuje pečovatelskou službu starým lidem. Dobrovolníci je navštěvují v jejich domovech, nosí jim obědy a vypomáhají v domácnosti.

Živá paměť – Olomouc
Organizace Živá paměť poskytuje sociální péči bývalým vězňům nacistického režimu a nuceně nasazeným z olomouckého regionu. Dobrovolníci je navštěvují v jejich domovech, nosí jim obědy a vypomáhají v domácnosti. Stejně tak docházejí i k členům Židovské obce Olomouc.

Živá paměť – Ostrava
Organizace Živá paměť poskytuje sociální péči bývalým vězňům nacistického režimu a nuceně nasazeným z ostravského regionu. Dobrovolníci je navštěvují v jejich domovech a vypomáhají jim v domácnosti. Stejně tak docházejí i k členům Židovské obce Ostrava. Projekt koordinuje pražská centrála organizace Živá paměť a je kombinován se sociální prací ve Vesničce soužití, která realizuje model soužití romského a neromského obyvatelstva.

Živá paměť – Praha
Organizace Živá paměť poskytuje sociální péči bývalým vězňům nacistického režimu a nuceně nasazeným z Prahy a jejího okolí. Dobrovolníci je navštěvují v jejich domovech a vypomáhají jim v domácnosti. Zároveň se podílejí na činnosti pražské kanceláře organizace Živá paměť.