Projekty v České republice

Collegium Bohemicum – Ústí nad Labem
Collegium Bohemicum o.p.s. je organizace zabývající se kulturně-politickým vzděláváním se zaměřením na česko-německé vztahy. Dobrovolníci jsou průvodci výstavy Naši Němci a pomáhají s organizací a realizací  kulturních akcí. Projekt je kombinován se službou určenou pro seniory z ústeckého regionu, přičemž se jedná o přeživší nacistického bezpráví. Tuto sociální činnost koordinuje pražská organizace Živá paměť. 

Diecézní charita Brno – Brno

Dobrovolníci pomáhají lidem s duševním nebo tělesným postižením, vytvářejí pro ně volnočasové aktivity a pracují jako asistenti v projektech chráněného bydlení. Projekt lze kombinovat s pečovatelskou službou poskytovanou seniorům prostřednictvím Židovské obce Brno.

Charita Ostrava – Ostrava
Dobrovolníci pomáhají v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Projekt lze kombinovat s pečovatelskou službou poskytovanou seniorům. 

Kulturní centrum Řehlovice – Řehlovice a Litoměřice
Řehlovice je vesnice v českém pohraničí nedaleko hranice s Německem. Místní kulturní centrum je místem setkávání umělců z Česka, Německa a Rakouska, kteří se zabývají česko-německou kulturou. Dobrovolníci zde pracují na podzim a od jara do léta, podílejí se na organizaci akcí a věnují se propagaci zařízení. V zimě pak vypomáhají v galerii Dvojče a v Diakonii v nedalekých Litoměřicích.

Městská galerie Litomyšl - Litomyšl 

Dobrovolníci podporují galerii a její činnost. Podílejí se na organizaci akcí a věnují se propagaci zařízení. 

Památník Terezín – Terezín

V Památníku Terezín se dobrovolníci věnují historickému vzdělávání, průvodcovské činnosti, starají se o školní skupiny a organizačně vypomáhají v pedagogickém oddělení.

Památník Lidice – Lidice
V Památníku Lidice se dobrovolníci věnují historickému vzdělávání, průvodcovské činnosti, starají se o školní skupiny a organizačně vypomáhají v pedagogickém oddělení.  Projekt je kombinován s činností v Archivu bezpečnostních složek.

Židovská obec Brno – Brno
Židovská obec Brno poskytuje pečovatelskou službu starým lidem. Dobrovolníci je navštěvují v jejich domovech a vypomáhají jim v domácnosti. Projekt je kombinován s prací v Charitě Brno (pomoc postiženým lidem).

Židovská obec Praha – Praha
Židovská obec Praha poskytuje pečovatelskou službu starým lidem. Dobrovolníci je navštěvují v jejich domovech, nosí jim obědy a vypomáhají v domácnosti.

Živá paměť – Praha

Organizace Živá paměť poskytuje sociální péči bývalým vězňům nacistického režimu a nuceně nasazeným z Prahy a jejího okolí. Dobrovolníci je navštěvují v jejich domovech a vypomáhají jim v domácnosti. Zároveň se podílejí na činnosti pražské kanceláře organizace Živá paměť.

Živá paměť – Ústí nad Labem

Organizace Živá paměť poskytuje sociální péči bývalým vězňům nacistického režimu a nuceně nasazeným z Prahy a jejího okolí. Dobrovolníci je navštěvují v jejich domovech a vypomáhají jim v domácnosti. Projekt je realizován společně se společností Collegium Bohemicum.