Mezinárodní program ASF v Německu

V rámci svého mezinárodního programu nabízí ASF 20 míst pro dobrovolníky v Německu. Dobrovolníci pocházejí z různých zemí, jako např. z USA, Norska, Izraele, Polska, z Nizozemí nebo právě také z Česka.

Dobrovolníci v Německu pracují např. v památnících a muzeích, starají se o staré lidi v židovských obcích a o lidi s postižením, pracují v lidskoprávních organizacích nebo v projektech věnujících se uprchlíkům. Většina projektů se nachází ve městech, často žije a pracuje více dobrovolníků v jednom místě.

Zájemci o dobrovolnou službu v rámci mezinárodního programu ASF v Německu by měli mít zájem o historii a o poznávání jiných kultur. Dobré znalosti německého jazyka jsou důležitým předpokladem nejen pro práci v jednotlivých projektech a pro každodenní život v cizí zemi, ale i pro komunikaci s ostatními dobrovolníky v mezinárodně složené skupině. Řada projektů je realizována v oblasti historicko-politického vzdělávání, a pravě zde je znalost němčiny velice důležitá.

Zkušenost k nezaplacení

Dobrovolné služby s organizací ASF byly od samého počátku založeny na dialogu s lidmi z partnerských zemí. ASF vytvořila svůj mezinárodní dobrovolnický program v Německu v roce 1995, potom co řada partnerských organizací z různých zemí vyjádřila přání vysílat dobrovolníky i do Německa.

Pro ASF stejně jako pro samotné dobrovolníky je mezinárodní dobrovolnický program mimořádně zajímavou zkušeností. Mladí lidé z nejrůznějších zemí spolu rok žijí, pracují a poznávají nové věci. V rámci seminářů probíhá diskuze o významu historie a jednotlivých historických událostí v různých zemích nebo v rodinách. Jak rozdílně se v nich tyto události připomínají? A jak ovlivňují naše vztahy a naše činy v současnosti? Pro dobrovolníky je zajímavé poznávat, jak se v obou německých státech zacházelo se zkušeností z období nacismu a čím jsou dnes ovlivněny diskuze o kultuře vzpomínání. Dobrovolníci z různých zemí s různými úhly pohledu tak mají příležitost přerušit „německy monolog“ o historii, klást otázky a odcházet s novými zpět do své země.