Aktion Sühnezeichen Friedensdienste - Berlín
Práce v informační kanceláři, tvorba informačních materiálů, organizační činnost. Dobrovolník v berlínské kanceláři ASF má práci kombinovanou ještě s pomocí starým lidem u berlínské židovské obce.

American Jewish Committee - Berlín
Dobrovolník pomáhá v kanceláři American Jewish Committee v Berlíně s tvorbou informačních materiálů a s pořádáním akcí a s dalšími aktuálními projekty. Zároveň pracuje u berlínské židovské obce, kde dochází za starými lidmi (kombinovaný projekt).

Asyl in der Kirche - Berlín
Dobrovolník pracuje v berlínské kanceláři organizace pro pomoc uprchlíkům Asyl in der Kirche. Vypomáhá v poradně, stará se o uprchlíky. Zároveň pracuje v některém z dalších projektů (Hendrik-Kraemer-Haus a berlínská židovská obec).

Evangelický kostel smíření v areálu Památníku Dachau – Dachau
Dobrovolník pracuje jako průvodce v Evangelickém kostele smíření a v Památníku Dachau, provází jednotlivé návštěvníky i skupiny. Pracuje také v archivu památníku a podílí se na organizaci mezinárodních setkávání mládeže.

Památník Augustaschacht - Osnabrück
Práce v archivu a v památníku. Dobrovolníci provázejí návštěvníky, pracují se školními skupinami, organizují semináře a workcampy, pomáhají vyřizovat korespondenci s bývalými vězni a věnují se jim, když památník navštíví.

Památník Buchenwald - Výmar
Dobrovolníci pracují v archivu a provází návštěvníky areálem památníku i jeho expozicí. Podílí se na organizaci seminářů a tvorbě programu místního centra setkávání mládeže, např. na organizaci workcampů. Věnují se bývalým vězňům, když památník navštíví.

Památník Flossenbürg - Flossenbürg
Práce v archivu a v památníku. Dobrovolníci provázejí návštěvníky, pracují se školními skupinami, organizují semináře a workcampy, pomáhají vyřizovat korespondenci s bývalými vězni a věnují se jim, když památník navštíví.

Památník Neuengamme - Hamburg
Dobrovolníci se podílí na organizaci seminářů a dalších akcí památníku, např. workcampů. Pomáhají vyřizovat korespondenci s bývalými vězni a věnují se jim, když památník navštíví. Pracují v dokumentačním centru a v informační kanceláři. Zároveň pracují u organizace Solidarische Hilfe im Alter, kde docházejí ke starým lidem v Hamburku (kombinovaný projekt).

Památník Oberer Kuhberg - Ulm
Dobrovolníci dělají prohlídky pro skupiny návštěvníků (zejména pro školní skupiny a další mladé lidi), podílí se na organizaci seminářů, pracují v knihovně a dokumentačním oddělení. Podílejí se na činnosti skupiny "dzokkies".

Památník Sachsenhausen - Oranienburg
Dobrovolníci provázejí návštěvníky areálem památníku a jeho expozicí, organizují semináře a workcampy, věnují se bývalým vězňům, když památník navštíví. Zároveň pracují u berlínské židovské obce, kde dochází za starými lidmi (kombinovaný projekt).

Haus der Wannsee-Konferenz - Berlín
Práce v památníku konference ve Vannsee. Dobrovolníci dělají prohlídky pro skupiny návštěvníků (zejména pro školní skupiny a další mladé lidi), podílí se na organizaci seminářů, pracují v knihovně a dokumentačním oddělení.

Jüdische Gemeinde Berlin - Berlín
Dobrovolníci dochází ke starým lidem, často přeživším holocaustu nebo k jejich příbuzným. Práce u židovské obce je kombinovaná s některým z dalších projektů v oblasti vzdělávání nebo v oblasti práce s veřejností.

Kreisau-Initiative Berlin - Berlín
Dobrovolník pracuje v berlínské kanceláři organizace Kreisau-Initiative. Vykonává běžnou kancelářskou činnost, pomáhá s foundraisingem, informuje veřejnost o činnosti organizace. Podílí se na organizaci a realizaci setkávání mládeže a dalších seminářů v Německu a v Polsku.

Psychosoziale Arbeit mit Verfolgten - Hamburg
Dobrovolník pracuje v hamburské organizaci „Psychosoziale Arbeit mit Verfolgten“ („Psychosociální práce s pronásledovanými“). Dochází ke starým lidem, z nichž někteří přežili věznění v německých koncentračních táborech, pracuje v koordinační kanceláři a v Zeitzeugen-Café.

Schwules Museum - Berlin
Dobrovolník pracuje v berlínském muzeu homosexuality, pomáhá s tvorbou informačních materiálů a s pořádáním akcí. Pracuje v archivu a jako prezenční služba v expozici, dělá prohlídky pro návštěvníky. Práci v muzeu je možné skombinovat s prací u berlínské židovské obce, kde dobrovolníci docházejí ke starým lidem.

Solidarische Hilfe im Alter - Hamburg
Dobrovolník pracuje v hamburské organizaci „Solidarische Hilfe im Alter“ („Solidární pomoc ve stáří“). Dochází za starými lidmi, z nichž někteří přežili věznění v německých koncentračních táborech, podílí se na činnosti koordinační kanceláře. Práci v projektu lze skombinovat s prací v Památníku Neuengamme.

Spirale - Jugendkulturzentrum - Berlín
Dobrovolník pracuje v berlínském komunitním centru pro děti a mládež s bohatou nabídkou kulturních akcí a workshopů (hudba, tanec, divadlo). Zároveň pracuje u berlínské židovské obce, kde dochází za starými lidmi (kombinovaný projekt).

Werksiedlung St. Christoph - Kandern
Dobrovolník pracuje v komunitě lidí s postižením i bez postižení, pomáhá jim při práci v ekologickém zemědělství a v tvůrčích dílnách. Kandern se nachází na okraji Schwarzwaldu mezi Freiburgem a Basilejí.