Staň se dobrovolníkem

Organizace ASF ve spolupráci se svou českou partnerskou organizací Servitus nabízí mladým lidem z Česka možnost vyjet na roční dobrovolnou službu do Německa. Svou činností dobrovolníci pomáhají stavět mosty k porozumění mezi lidmi a zeměmi, učí se najít své poslání, respektovat rozdíly mezi lidmi, diskutovat o politických a historických tématech a hledat řešení sociálních problémů.

Informace pro zájemce o dobrovolnou službu

Dobrovolná služba trvá 12 měsíců. Začíná v září a končí v srpnu následujícího roku. Dobrovolníci si mohou vybrat z řady projektů, jako je např. práce v památnících, muzeích a vzdělávacích zařízeních bývalých koncentračních táborů Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, Flossenbürg, práce na sociálních odděleních židovských obcí, v organizacích pomáhajících uprchlíkům, v projektech a organizacích bojujících proti rasismu, v organizacích pomáhajících postiženým lidem, atd.

Co ASF dobrovolníkům nabízí:

 • přípravný seminář, seminář během dobrovolné služby, závěrečný seminář
 • pravidelný kontakt s jedním ze spolupracovníků ASF
 • hrazení cestovních výdajů (příjezd a odjezd do místa dobrovolné služby a na semináře), ubytování, peníze na stravování, kapesné, zdravotní, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za způsobené škody

Co od zájemců o dobrovolnou službu očekáváme? Měli by...

 • mít věk nejméně 18 let
 • mít čas 12 měsíců na vykonání dobrovolné služby
 • mít zájem o projekt, ve kterém by chtěli pracovat a mít případně zkušenosti v dané oblasti
 • mít zájem o politická témata a chuť angažovat se v sociální oblasti
 • mít zájem o historická témata, zvláště o období nacismu a II. světové války
 • dokázat přemýšlet o vztahu historie k současnosti
 • mít chuť účastnit se mezinárodních, interkulturních a ekumenických setkání
 • umět vyjádřit svůj názor a uvažovat o něm a zároveň respektovat odlišné názory
 • mít základní jazykové znalosti němčiny
 • mít snahu vytvořit si okruh lidí, kteří by mohli jejich dobrovolnou činnost finančně podporovat

Přihlášky

Pokud máte zájem o dobrovolnou službu, napište nám něco o sobě. Odkud pocházíte, jaké máte zkušenosti a co byste chtěli jako dobrovolník dělat. Veškeré informace považujeme za důvěrné. 

Přihláška na dlouhodobou dobrovolnou službu v Německu by měla obsahovat:

 • vyplněný a podepsaný formulář (viz níže)
 • informace o vaší osobě (včetně vzdělání a pracovních a dobrovolnických zkušeností)
 • motivační dopisdvě
 • reference (od osob, které vás znají dlouhou dobu, např. přátelé, kolegové, učitelé, duchovní, atd.)
 • čtyři fotografie

Formuláře ke stažení: