Archief

Vrijwilligers tijdens het schoolproject

Vrijwilligers tijdens het schoolproject

ASF heeft de afgelopen jaren veel verschillende activiteiten georganiseerd. Hieronder vindt u de laatste activiteiten van de organisatie.

Würth stagiairs

Van 17 t/m 30 mei 2016 hebben vijf stagiaires meegedraaid bij Beth Shalom, De Regenboog, het Joods Historisch Museum, het Anne Frank Huis, het Verzetsmuseum en bij Castrum Peregrini. Zij werden begeleid door onze vrijwilligers. Hier leest u meer over hun ervaringen.

Projectpartnerbijeenkomst 2016 bij Castrum Peregrini

Hoe kunnen wij de moed opbrengen om voor anderen in te staan – dit was één van de vragen die bij de projectpartnerbijeenkomst van ASF aan de Keizersgracht bij Castrum Peregrini werden besproken. Castrum Peregrini, sinds dit jaar ASF-project, was tijdens de tweede wereldoorlog een onderduikplek voor joodse (en niet joodse) jonge mannen. De kunstenares Gisèle d’Ailly van Waterschoot van der Gracht heeft toen samen met de Duitse auteur Wolfgang Frommel van haar eigen woning een onderduikplaats gemaakt.
Lees hier verder.

Nieuwsbrief Februari 2016

Met deze nieuwsbrief willen wij een idee geven van verschillende activiteiten en veranderingen rond ASF in Nederland: de nieuwe voorzitter van de vriendenstichting Sun Jenzen stelt zich voor, oud-vrijwilliger Gregor Walz vertelt hoe het verder ging met hem, vrijwilligster Eva Maria Thiel geeft een indruk van haar werk bij Castrum Peregrini, er is een verslag van de 5de ASF themamiddag door Angelika Finger te lezen en helaas ook het overlijden van oud bestuurslid Gerda Mentink te vermelden.
Bekijk hier de Nieuwsbrief.

Opnieuw subsidie toegekend

Het vfonds heeft vertrouwen in onze activiteiten. Ook volgend jaar wordt ons internationaal seminaar 'Paths of Prejudice and Justice' met subsidie van het vfonds gesteund. Meer weten over dit seminaar? Lees hier een bericht van Anna Lakmaker in het Auschwitzbulletin. Meer informatie over het volgende seminar in 2016 vind je hier. Nederlandse deelnemers zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met Barbara Schöpping, asf@xs4all.nl.

ASF vrijwilligers vertellen over hun ervaringen

Nina schrijft over haar ervaringen in het detentiecentrum op Schiphol. meer lezen

Welkom 

Ook dit jaar verwelkomen we weer een nieuwe groep vrijwilligers. De op dit moment niet ophoudende berichten over toenemende sociale spanningen bij de opvang van vluchtelingen uit landen waar oorlog, honger of economische malaise heerst, maken duidelijk dat het werk van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste voortdurend van belang is. We zijn daarom blij en trots dat elk jaar weer jonge mensen voor ASF kiezen en zich willen engageren voor een vreedzamere en socialere samenleving. We wensen de 17 nieuwe vrijwilligers, die onlangs in Nederland zijn gearriveerd, veel succes bij hun werkzaamheden in de uiteenlopende projecten. Dit jaar is er met Castrum Peregrini zelfs een nieuw project bijgekomen. In onze volgende nieuwsbrief (februari 2016) zal de daar werkende vrijwilligster Eva Marie Thiel uitvoeriger over haar project en haar werk berichten. Wie nu alvast meer over Castrum Peregrini wil weten, kan de volgende website raadplegen: www.castrumperegrini.org.

Op zoek naar rechtvaardigheid 
ASF vrijwilliger Paul Seidel geeft een indruk van het boeiende seminar 'Paths of Prejudice and Justice'. Lees hier zijn bericht.

Kohnstamm in de Schouwburg
Woensdag, 29 oktober 2014 was het zover: de 4de ASF-themamiddag over 'Europa - De erfenis van Max Kohnstamm' vond plaats in de bovenzaal van de Hollandsche Schouwburg te Amsterdam. Lees hier het verslag over een boeiende middag rond de vraag 'Wat betekent Europa in het licht van opleving van antisemitisme en andere vormen van discriminatie en haat?'

Voormalige ASF-vrijwilliger slachtoffer van Duitse Germanwings-rampvlucht
Met groot verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van Thomas Treppe. Thomas is omgekomen tijdens de vliegtuigramp met de Duitse Germanwings-vlucht. Eind jaren `70 deed hij met ASF vrijwilligerswerk in Nederland. Helmuth Rödner blikt in een In Memorian terug op een lange vriendschap met hem.

Afscheid en Welkom
... liggen bij ASF altijd dicht bij elkaar. Elk jaar in augustus nemen we afscheid van de oude generatie die na een jaar vrijwilligerswerk verricht te hebben weer terugkeerd naar Duitsland. En enkele weken later begroeten we alweer de nieuwe groep vrijwilligers. Het is vaak een wereld van verschil – de oude ‘wijze’ garde ruimt het veld voor de nieuwelingen die met zoveel vragen, verwachtingen en onzekerheden aan hun jaar in Nederland beginnen. Benieuwd naar hoe de oude vrijwilligers terugkijken en hoe de nieuwelingen vooruitkijken op hun jaar? Lees dan hier verder...

Zomerkamp in Deventer opnieuw succesvol
Voor de 3de keer kwam in Deventer een internationale groep bij elkaar om gedurende twee weken de Joodse begraafplaats op te knappen. Onder het motto ‘Samen de geschiedenis beleven’ kwamen de deelnemers al werkend veel te weten over het Joodse leven in Deventer. Net als de afgelopen jaren vond het zomerkamp weer plaats in samenwerking met het Etty Hillesum Centrum. Naast de opknap-werkzaamheden bod het programma diverse andere activiteiten. Zo werd er een bezoek gebracht aan een moskee, het Anne Frank Huis in Amsterdam en aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Op lokaal niveau konden de deelnemers meehelpen bij de Weggeefwinkel en kennis maken met een krakersprocjet.

Het Zomerkamp kreeg ook aandacht in de lokale media. Benieuwd? Lees dan hier verder...

Nieuwsbrief juni 2014

Lees hier de meest actuele gebeurtenissen omtrent het werk van ASF in Nederland....

Projectpartnerbijeenkomst in het Verzetsmuseum Amsterdam
Aanstaande donderdag op 6 februari 2014 vindt onze jaarlijkse projectpartnerbijeenkomst plaats. Alle projectpartners, vrijwilligers, mentoren en bestuursleden van de Vriendenstichting zijn weer uitgenodigd om bij elkaar te komen en zich uit te wisselen. Er wordt ook weer een inhoudelijk programma aangeboden en dit jaar draait alles om het thema ‘Verzet’.

De bijeenkomst vindt plaats in het Verzetsmuseum, daar zullen we het recentelijk geopende Juniormuseum bezichtigen. Aansluitend volgt een interview met historicus Bas von Benda-Beckmann over zijn laatste publicatie ‘De Velser Affaire’ en hiernaar zal de ASF-vrijwilligster van het Verzetsmuseum een presentatie over het schoolproject ‘Verzet je’ geven. We sluiten af met een tafelgesprek en een performance van de huidige groep vrijwilligers. We verheugen ons al op een interessante middag!

Nationale Holocaust Herdenking
Met een kleine groep vrijwilligers namen we op zondag 26 januari 2014 deel aan de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking. Het was een mooie ingetogen herdenking. De toespraak van burgemeester Eberhard van der Laan stemde hoopgevend. In de hoedanigheid als burgemeester van de stad Amsterdam zegde hij zijn steun en medewerking toe voor de bouw van het Holocaust Namenmonument Nederland in Amsterdam. De oprichting van dit toekomstige monument is een initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité. Meer weten hierover ? Kijk dan hier...

Tevens was ASF aanwezig bij de jaarlijkse Nooit Meer Auschwitz Lezing waar de charismatische spreker  Luis Moreno Ocampo een uiterst boeiende lezing gaf. Moreno Ocampo was de eerste hoofdaanklager (juni 2003 - juni 2012) van het nieuwe en permanente Internationaal Strafhof in Den Haag, dat zijn bestaan dankt aan de processen in Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog.

Nieuwsbrief December 2013
In december verstuurden we onze laatste nieuwsbrief. Hier blikken we terug op het uitzonderlijke jaar 2013 en laten we zien wat rond om ASF Nederland gaande is. Benieuwd? Lees dan hier verder...

Anekdotes uit het Jeanette Noël Huis
‘Kan je enkele anekdotes en impressies delen van jouw tijd in het Jeanette Noël Huis?’ Op die vraag heeft Farina Maletz, de Duitse ASF-vrijwilligster die tot augustus 2013 in het huis meewerkte, enthousiast gereageerd met de volgende korte - ‘uit het leven gegrepen’ - verhalen:

Herdenking Reichskristallnacht
Zaterdag 9 november 2013 is het 75 jaar geleden, dat zich in Nazi-Duitsland de Reichskristallnacht voltrok. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork zal er aanstaande zaterdag deze eerste openlijke vervolging van joden in Nazi-Duitsland herdenken. Vrijwilligers van ASF zijn uitgenodigd aan deze herdenking actief deel te nemen.

Generatie 2012-2013 is weer thuis
Na een bewogen jaar heeft in augustus de ASF-generatie 2012-2013 afscheid genomen. Nog een keer kwamen de vrijwilligers bij elkaar om het terug te kijken op een jaar vol hoogtepunten, maar ook een jaar dat in het teken stond van het trieste overlijden van mede-vrijwilliger Matthias Kirschmann. Wilt u meer weten over hoe de vrijwilligers hun tijd in Nederland hebben ervaren? Lees dan hier verder...

Jaarverslag 2012
Het jaarverslag presenteert het werk van ASF in 13 verschillende landen. 175 vrijwilligers hebben in 2012 een bijdrage geleverd om de visie van ASF actief vorm te geven. Met het in 2012 gekozen jaarthema '50 jaar zomerkampen' besteedde de organisatie uitvoerig aandacht aan het feit dat ASF al 50 jaar lang succesvol internationale zomerkampen organiseert. Het Engelstalige jaarverslag kunt u hier lezen... 

Weekendseminar
Weer eens bij elkaar... De actuele groep vrijwilligers leeft en werkt nu al bijna 10 maanden in Nederland. Met de zomer in het vooruitzicht en het einde van hun vrijwilligerstijd in Nederland in zicht was het tijd om terug te kijken op de afgelopen periode. Het was een heftige tijd voor deze jonge vrijwilligers: ze waren net aan hun nieuwe woon- en werkomgeving gewend toen ze op 17 maart 2013 werden geconfronteerd met het overlijden van een medevrijwilliger. Het seminar stond dan ook in het teken van het gedenken aan Matthias Kirschmann, ASF-vrijwilliger bij de Deutsche Seemannsmission in Rotterdam.

Projectpartnerbijeenkomst
Elk jaar nodigt ASF Nederland projectpartners, mentoren, vrijwilligers en het bestuur van de Stichting Vrienden ASF uit bij elkaar te komen om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Op 13 februari 2013 was het weer zover: deze keer vond de ontmoeting plaats in de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. De middag, die in het teken stond van het jaarthema van ASF – ‘'Erzähle weiter - Lebendige Geschichte in der Begegnung der Generationen" was inderdaad een geslaagde ontmoeting tussen de generaties. Lees verder

Studiereis met deelnemers uit Oost-Europa
In 2012 organiseerde de Stichting Vrienden ASF Nederland in samenwerking met UNITED for Intercultural Action een uitdagende studiereis over antiracisme, antidiscriminatie en alternatieve sociale projecten. Deelnemers uit verschillende Oost-Europese landen waren uitgenodigd om in Nederland kennis te maken met uiteenlopende projecten en organisaties zoals de Anne Frank Stichting, het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam of het politie-netwerk 'roze in blauw'. Lees hier het verslag van een van de deelnemers...

Nieuwsbrief
December 2012 verstuurden we onze laatste Nieuwsbrief voorzien met gelukswensen voor kerst en het Nieuwe Jaar. De Nieuwsbrief deed verslag over de afgelopen activiteiten van ASF-Nederland. Benieuwd? Lees dan hier verder...

Terugblikken en vooruit kijken – Weekendseminar in Egmond Binnen
Alweer ruim drie maanden geleden arriveerden de huidige ASF-vrijwilligers in Nederland – een spannend jaar in vooruitzicht. Hoe is het hun vergaan? Zijn ze al gewend aan hun nieuwe omgeving? En hoe verliepen de eerste werkweken in hun projecten? Tijd dus om bij elkaar te komen en de eerste periode van hun vrijwilligersjaar te evalueren! Dit gebeurde dan ook tijdens een intensief seminar in Egmond Binnen. Drie dagen lang hadden de vrijwilligers de tijd om over hun ervaringen te vertellen, terug- en vooruit te kijken of gewoon gezellig onder elkaar te zijn. Hoogtepunt van dit weekend was een lange duin- en strandwandeling waarbij het typische Hollandse weer met regen, wind en kou getrotseerd werd om uiteindelijk met warme chocolademelk en glühwein beloond te worden!

ASF-themamiddag: ‘Over de muur - Joods leven in Oost-Duitsland’
Op 31 oktober 2012 – alweer twee maanden geleden – vond in samenwerking met de Hollandsche Schouwburg de 3de ASF-Themamiddag plaats. Dit jaar kwam een klein publiek bij elkaar om naar drie sprekers te luisteren, die uit genodigd waren om over ‘Joods leven in de DDR’ te vertellen. Het was een indrukwekkende middag gevuld met bijzondere verhalen van de drie zeer verschillende sprekers! Bij deze willen we ons nog een keer bedanken bij Jalda Rebling, Micha Gelber en Matthias Heyl! Wilt u meer weten over de verhalen van deze drie sprekers? Lees dan het verslag van Angelika Finger...

Aankondiging Jaarlijkse Bijeenkomst Projectpartners
Elk jaar nodigen we projectpartners, mentoren, vrijwilligers en het bestuur van de Stichting Vrienden ASF uit bij elkaar te komen om ervaringen en ideeën uit te wisselen. De komende bijeenkomst vindt plaats op 13 februari 2013 bij de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. De middag zal in het teken staan van het actuele ASF-jaarthema 'Erzähle weiter - Lebendige Geschichte in der Begegnung der Generationen". Verschillende gastsprekers zijn uitgenodigd om met de aanwezigen in gesprek te gaan over de ontmoeting tussen de generaties. De ASF-vrijwilliger Niels Pohl zal over zijn werkzaamheden bij het Steunpunt Gastsprekers vertellen. We kijken uit naar een bijzondere middag!

Vermoeid en vol verwachting – De nieuwe groep ASF-vrijwilligers
Met grote koffers en tassen, vermoeide gezichten en gespannen verwachtingen arriveerden twee weken geleden 16 nieuwe vrijwilligers op het Centraal Station in Amsterdam. Ze verbleven vervolgens in Amsterdam, waar ze een introductieweek volgden. Op het programma stonden verschillende bijeenkomsten om ze kennis te laten maken met Nederland. Zo volgden de vrijwilligers een taalcursus en leerden ze tijdens een gesprek met Karl-Ernst Hesser wat verzuiling, poldermodel en het koningshuis voor de Nederlanders betekenen. Gezamenlijk boodschappen doen, het openbaar vervoer verkennen en een fietstocht van Haarlem naar Bloemendaal aan zee, zorgden ervoor elkaar beter te leren kennen. Nu zijn de vrijwilligers begonnen  met hun werkzaamheden in de verschillende projecten van ASF Nederland. Een spannend jaar wacht op ze en de website zal regelmatig over hun engagement en hun ervaringen berichten.

14 oktober 2012: ASF-Café
Na de zomerpauze en de aankomst van de nieuwe groep vrijwilligers is het tijd voor een nieuwe ronde ASF-Café. Net als de afgelopen keer zal de middag een kort inhoudelijk-informatief gedeelte bevatten: Farina Maletz, een van onze nieuwe vrijwilligers gaat over haar ervaringen als begeleidster van het ASF-Zomerkamp in Deventer berichten. Daarnaast is er weer genoeg tijd en ruimte om gezellig bij bier, wijn, thee of koffie elkaar te ontmoeten. Komt met zijn allen! Iedereen is van harte welkom!

Themamiddag ´Over de muur. Joods Leven in Oost-Duitsland'
Samen met de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam organiseert ASF Nederland ook dit jaar weer een interessante themamiddag. Dit jaar zullen we ons bezig houden met ‘Joods leven in Oost-Duitsland’. In de voormalige DDR leefde een kleine joodse minderheid over wiens leven weinig
bekend is. Hoe konden joden in het socialistische Oost-Duitsland uiting geven aan hun joodse identiteit? Konden ze hun geloof en cultuur openlijk leven? En hoe was de omgang met de Sjoa? Werden in de DDR slachtoffers van de Sjoa herdacht en op welke manier? Was de DDR toegankelijk voor joden uit bijvoorbeeld Nederland om te herdenken? Meer informatie over het programma en de sprekers...

Datum: 31 oktober 2012, van 14.00 tot 16.30 uur
Plaats: Hollandsche Schouwburg, Amsterdam (Plantage Middenlaan 24)
Aanmelden graag tot 22 oktober 2012 via: asf[at]xs4all.nl, tel: 020-6842723

Zomerkamp in Deventer
Leren over racisme en discriminatie en dat verwerken in een toneelstuk, dat is wat de deelnemers van het zomerkamp in Deventer deden. Dit zomerkamp vond in samenwerking met het Etty Hillesum Centrum van 15 tot 29 juli plaats.  De deelnemers volgden theaterworkshops, maar gingen ook aan de slag op de Joodse begraafplaats van Deventer. Aan het eind van het kamp gingen de internationale vrijwilligers de straat op om hun toneelstuk op te voeren.

ASF-Café
Het ASF-Café vond op 3 juni plaats. De voormalige vrijwilliger Laurie Slegtenhorst vertelde over haar vrijwilligerswerk in voormalig concentratiekamp Buchenwald. Lees ook haar verslag.

ASF op 5 mei-lezing
Voor de 5 mei-lezing was ASF Nederland uitgenodigd. Dennis Fink en zijn vrouw Iep Maclaine Pont vertegenwoordigden ASF. Op Bevrijdingsdag woonden ze de lezing bij die voor het eerst door een Duitse president werd gehouden.

Themamiddag Vluchteling in Hollandse Schouwburg
De middag met als thema 'Ergens welkom? Vluchtelingen in Nederland' vond op 16 november 2011 plaats in de Hollandse Schouwburg. Lees hier meer.