Nieuwsbrief ASF Nederland Februari 2016

Met deze nieuwsbrief wil ik toch nog iedereen een gelukkig en goed 2016 toewensen. Moge het jaar vreedzamer verlopen dan het afgelopen jaar. De aanslagen in Parijs, de escalatie van de oorlog in Syrië en de vlucht van enorme aantallen mensen naar Europa, zijn slechts enkele gebeurtenissen die hun stempel gedrukt hebben op het afgelopen jaar. Ook de felle discussies over en aanslagen op vluchtelingen of hun verblijfplaatsen en de verdeeldheid onder de Europese landen over opname van vluchtelingen maken duidelijk hoe kwetsbaar vrede in onze maatschappijen is.

ASF zet zich op verschillenden manieren in voor het recht op verblijf van vluchtelingen. Zo maakte ASF in het voorjaar deel uit van de campagne ´Wir sind Viele – Für das Recht zu kommen und zu bleiben´. Veel vrijwilligers werken met vluchtelingen. Zo werkt Paul Hausmann momenteel in het Jeanette Noël Huis in Amsterdam en Chris Verfuss bij Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in de Stad in Haarlem. Op de website www.asf-ev.de kunnen jullie actuele berichten van vrijwilligers in het Duits vinden.

Onze gedachten gingen in november uit naar onze vrijwilligers en collega’s in Parijs en ook in Brussel. Ook hierover schrijven vrijwilligers op de website van ASF.

Deze nieuwsbrief staat in het teken van ‘nieuw’: nieuwe mensen en nieuwe organisaties. Met Sun Jenzen en Gregor Walz kunnen jullie kennismaken met twee nieuwe bestuursleden van onze Stichting Vrienden. Sun Jenzen heeft het voorzitterschap van Karen Polak overgenomen. Ik verheug mij op de samenwerking met beide voormalige vrijwilligers. Inga Schlosser is in november als nieuwe kantoor-medewerkster begonnen. Zij was in 2007/2008 vrijwilliger bij het Joods Historisch Museum en woont sindsdien in Amsterdam.

Eva Thiel stelt haar projectplek Castrum Peregrini in Amsterdam voor. Eva is de eerste ASF-vrijwilliger op deze plek. Des te meer reden om onze volgende partner-bijeenkomst op 23 maart bij deze bijzondere organisatie te houden.

Op 11 november vond de 5de ASF-themamiddag in samenwerking met de Hollandsche Schouwburg plaats. Onder het thema: ‘Kiezen tussen kwaden – Medische en ethische dilemma’s in de zorg’ werd er een brug geslagen tussen de helse dilemma’s van joodse artsen tijdens de Jodenvervolging en de dilemma’s van hulpverleners in de huidige zorg en begeleiding van vluchtelingen. Angelika Finger neemt ons mee naar deze boeiende middag.

Helaas is er ook triest nieuws. In november is Gerda Mentink op 74jarige leeftijd overleden. Gerda was jarenlang nauw betrokken bij ASF, o.a. als bestuurslid van de Stichting Vrienden en als mentor van vrijwilligers. We zullen Gerda en haar enthousiasme en vrolijkheid missen.

Ik wens iedereen veel plezier bij het lezen.

Barbara Schöpping

Nieuws en aankondigingen

  • In het kader van het seminar ‘Paths of Prejudice and Justice’ gaan wij met de internationale groep naar Neurenberg en Den Haag. In Duitsland brengen we een bezoek aan het Memorium Nürnberger Prozesse, in Den Haag gaan we naar het VN-tribunaal over voormalig Joegoslavië. Het seminar vindt plaats van 14 t/m 18 februari in samenwerking met de Anne Frank Stichting. Het seminar wordt mede mogelijk gemaakt door het v-fonds.
  • De ASF-jaarvergadering 2016 vindt plaats op 20 en 21 mei in Berlijn. De openbare bijeenkomst staat in het teken van het jaarthema van ASF: Widerstand – Verzet. Informatie en aanmelden kan binnenkort via www.asf-ev.de
  • ‘Verzet je’ – met dit programma gaan de ASF-vrijwilligers samen met stagiaires van RADAR Rotterdam in mei bij scholen langs.
  • In mei lopen ook dit jaar weer vijf stagiaires van het Duitse bedrijf Würth twee weken mee met ASF-vrijwilligers in hun organisaties.