In Memoriam Gerda Mentink

Op 22 november is Gerda Mentink, voormalig bestuurslid van Stichting Vrienden ASF Nederland, overleden.

‚Barbara, moet je luisteren‘ – niemand kon deze woorden uitspreken zoals Gerda. Zo begonnen veel van onze telefoongesprekken. Op deze manier maakte Gerda meteen duidelijk dat ze iets met mij wilde bespreken: of het nu over de begeleiding van een vrijwilliger ging, een evenement waarop ze mij wilde wijzen of om een idee van haar om samen iets met ASF op poten te zetten. Altijd voortvarend en met veel enthousiasme.

Al eind jaren 90 was Gerda lid van de steungroep voor de toenmalige coördinator van ASF in Nederland. In 2005 was zij medeoprichter van de Stichting Vrienden ASF Nederland, waarin zij tot eind 2011 als bestuurslid actief was. Binnen het bestuur nam zij de coördinatie van de mentoren op zich. Hiermee begon ze in 2006. Gerda vond het belangrijk dat de Duitse vrijwilligers meer mensen in Nederland zouden leren kennen. Het mentorschap leek haar daarvoor een goede manier. Haar project werd een succes. Gerda bleef zelf actief als mentor voor een van de vrijwilligers, ook nadat zij haar bestuursfunctie had neergelegd. Het contact met de jonge vrijwilligers vond zij niet alleen belangrijk, maar ook leuk voor zichzelf.

Afgelopen juli belde zij mij met het trieste nieuws dat zij een zware operatie moest ondergaan. Zij moest stoppen met haar mentorschap en wilde vooral dat de vrijwilliger, haar menti, ervan wist. Na de operatie was zij optimistisch de draad redelijk snel weer op te kunnen pakken.
Helaas heeft zij deze strijd verloren. Op 22 november is Gerda omringd door familie op 74-jarige leeftijd overleden.

Voor mij hoorde Gerda altijd bij ASF. Door haar betrokkenheid, haar enthousiasme en haar kritische blik gaf zij mede vorm aan veel activiteiten van de Stichting Vrienden. Haar vrolijkheid en doelgerichtheid zullen mij altijd bijblijven. Gerda had als mentor contact met veel vrijwilligers voor wie zij altijd iets leuks bedacht en voor wie zij iets wilde betekenen. Dat is haar zeker gelukt.

Uit de rouwkaart:

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat,
maar ook de sporen die je achterlaat…

Dank je, Gerda.