Nieuwsbrief ASF Nederland Februari 2017

Beste vrienden en partners van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste,

Met de verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland is 2017 een belangrijk jaar. Met gemengde gevoelens bekijken wij de aanloop ernaartoe, onzeker wat erna gaat komen. De presidentsverkiezingen in de VS doen ons het ergste vrezen. Helaas boeken rechts-populistische bewegingen in veel Europese landen succes, Duitsland inbegrepen met zijn beweging van ‘woedende burgers’. Het gevoel zelf te kort te worden gedaan keert zich tegen diegenen die minder hebben of nog zwakker zijn. Tegelijkertijd geven de vele protesten in de VS maar ook daarbuiten hoop. Mensen die het niet eens zijn met nationalsime, discriminatie en uitsluiting laten hun stem horen. Laten ook wij ons blijven inzetten voor gelijke rechten en voor solidariteit met minderheden.

United for Intercultural Action is een Europees netwerk tegen racsime en discriminatie. Vanaf het jaar 2000 werken ASF-vrijwilligers al mee op het Amsterdamse kantoor van United. In augustus vorig jaar verliet Chris Verfuss als laatste vrijwilliger United, het voelde als het einde van een tijdperk. United moest om verschillende redenen veel van zijn activiteiten verplaatsen naar Boedapest en daarom is er geen plek meer voor een ASF-vrijwilliger. Reden genoeg om Luca Schmidt over haar ervaringen bij United te laten vertellen. ASF blijft waar mogelijk op een andere manier samenwerken met United.

Verder vinden jullie in deze nieuwsbrief een bericht over een bijzonder seminar “Paths of Prejudice and Justice”, dat in november 2016 met internationale jongerenwerkers in Amsterdam plaatsvond. Charlotte Pech en Anders Beckmann beschrijven hun beider ervaringen bij Kwintes in Amersfoort en Dineke Stam laat ons weten wat zij als mentor van ASF-vrijwilligers leuk vindt. Laurie Slegtenhorst was in 2010-2011 vrijwilliger in de Gedenkstätte Buchenwald. Laurie neemt ons mee naar het antwoord op de vraag: Hoe is het verder gegaan met...?

Ik wens jullie veel plezier bij het lezen,

Barbara Schöpping

Nieuws en aankondigingen

  • Zin in samenwerken in een internationale groep? Hou je van handen uit de mouwen steken maar ook van discusseren, samen koken en lachen? Dan is het zomerkamp iets voor jou! Van 1 t/m 15 juli 2017 organiseert ASF in samenwerking met het Etty Hillesum Centrum voor de fijfde keer een internationaal zomerkamp in Deventer. De deelnemers voeren o.a. herstelwerkzaamheden uit op de joodse begraafsplaats in Deventer. 
  • Op 9 maart nodigen wij alle projectpartners en mentoren uit voor de bijeenkomst bij Kwintes in Amersfoort. Al meer dan 30 jaar werken ASF-vrijwilligers bij Kwintes of de voorganger-organisaties ervan. Dit jaar zijn er voor het eerst sinds lange tijd weer 2 vrijwilligers actief.
  • Voor de ASF-vrijwilligers organiseren wij eind maart het vierdaagse seminar Memory Walk in Amsterdam. Memory Walk is een innovatieve educatieve filmworkshop georganisseerd door de Anne Frank Stichting. Deelnemers worden gemotiveerd om critisch over monumenten in hun omgeving te reflecteren.
  • ‘Verzet je’ – met dit programma gaan de ASF-vrijwilligers samen met stagiaires van RADAR Rotterdam in mei bij scholen langs.
  • In juni lopen dit jaar drie stagiaires van het Duitse bedrijf Würth twee weken mee met ASF-vrijwilligers in hun organisaties.
  • De openbare Jahresversammlung van ASF vindt plaats op 25 en 25 mei 2017, in Berlijn. De Jahresversammlung vindt dit jaar plaats in het kader van de Deutsche Evangelische Kirchentag in Berlijn en Wittenberg. Het programma is binnenkort hier te vinden.