Een nieuw gezicht en een nieuwe naam

Een nieuw gezicht en een nieuwe naam, dat vraagt om een introductie. Sinds 1 januari ben ik, Jurmet, de nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden AFS Nederland. De eerste keer dat ik van ASF hoorde was in 2007. Ik was net aangenomen bij de Anne Frank Stichting en kwam via de afdeling Groepsontvangsten waar ik toen werkte in aanraking met een ASF vrijwilliger. Al snel volgde de eerste kennismaking met Barbara Schöpping. Door de jaren heen heb ik heel wat vrijwilligers voorbij zien komen. Stuk voor stuk jongeren die ontzettend gemotiveerd zijn om via hun vrijwilligers jaar in Nederland een bijdrage te leveren aan verzoening en verdraagzaamheid.

Elk jaar organiseerden ASF en de Anne Frank Stichting samen een seminar voor alle vrijwilligers in Nederland. Naast de vrijwilligers uit Nederland werden elk jaar jongeren uit voormalig Joegoslavië uitgenodigd om aan dit seminar deel te nemen. Het seminar Paths of Prejudice and Justice stond in het teken van de processen van Neurenberg en de processen tegen oorlogsmisdadigers uit de Joegoslavië oorlog in de jaren ‘90. Tijdens het 4 dagen durende seminar stonden de deelnemers stil bij de gebeurtenissen uit het verleden en dachten na over de geleerde lessen voor het heden. Een bezoek aan het Joegoslavië tribunaal in Den Haag was een vast onderdeel van het programma. Oog in oog staan met een oorlogsmisdadiger, terwijl je beseft dat hij een mens is en er niet uitziet als een monster, gaf altijd veel stof tot nadenken. Het menselijk handelen heeft deze verschrikkelijke misdaden mogelijk gemaakt, hierover werd uitvoerig met elkaar gesproken.

Persoonlijk heb ik de mooiste herinneringen aan het seminar van 2016. Al jaren hadden Barbara en ik de wens om de groep mee te nemen naar Neurenberg en als het even kon naar voormalig Joegoslavië. Mede dankzij een subsidie van het Vfonds kwam deze wens grotendeels uit. In het najaar van 2016 zijn wij met de groep afgereisd naar Neurenberg. Naast de vrijwilligers en jongeren uit Bosnië hadden we ook Holocaust overlevende Rozette Kats gevraagd om met ons mee te reizen. Voor alle betrokkenen werd het een bijzondere reis. We bezochten onder andere het Reichsparteitagsgelände en uiteraard de rechtszaal waar de Neurenbergprocessen plaatsvonden. We beseften ons allen op welke historische grond wij stonden en mede dankzij de aanwezigheid van Rozette realiseerden we ons dat de nazi-ideologie niet had overwonnen. Rozette stond hier, in het nu, in vrijheid.

De link van het verleden naar het heden maak ik in mijn werk als projectleider Educatie bij de Anne Frank Stichting dagelijks. Hoe kan ik jongeren bewust maken van de gevaren van antisemitisme, discriminatie, racisme en hen het belang van vrijheid en democratie meegeven? Doelen die ASF ook nastreeft. Vandaar dat ik mij als voorzitter van de Stichting Vrienden samen met de bestuursleden wil inzetten om ASF Nederland te ondersteunen bij het realiseren van deze ambitie.

Jurmet Huitema- de Waal