Nieuwsletter ASF Nederland Januari 2015

Beste vrienden en partners van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste,

Met deze late Nieuwjaarseditie van onze nieuwsbrief wil ik iedereen een gelukkig en goed 2015 wensen. Moge het jaar vreedzamer verlopen dan het begonnen is. De aanslagen in Parijs waren een schok. De gebeurtenissen wijzen ons op grote problemen in verschillende Europese landen. De grote demonstraties, zoals die ook hier in Nederland gehouden werden, geven hoop dat de aanslagen er niet ertoe leiden dat de maatschappij nog verder ontwricht en verdeeld raakt.

Stond november vorig jaar nog helemaal in het teken van ‘25 jaar na de val van de Muur’, zo is het dit jaar 70 jaar na de Bevrijding. Rond Holocaust Memorial Day op 27 januari vinden allerlei activiteiten plaats. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork organiseerde voor de derde keer een unieke herdenking: het 102.000 namen lezen. Een groep voormalige en actuele ASF-vrijwilligers deed mee aan het hardop lezen van de namen van alle Joodse en Sinti en Roma-slachtoffers uit Nederland. Het programma “Verzet je” waarmee onze vrijwilligers in mei naar Nederlandse scholen gaan, zal ook in het teken van 70 jaar na de bevrijding staan.

Van 9 t/m 12 maart vindt het volgende seminar ‘Paths of Prejudice and Justice’ in samenwerking met de Anne Frank Stichting plaats. Nederlandse jongeren zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

In deze nieuwsbrief herinnert zich de voormalige vrijwilliger Dennis Fink aan de dag dat in Oost-Berlijn de mmur viel. Helmuth Rödner neemt ons mee naar een bijzondere middag in de Hollandsche Schouwburg en Elena Joost schrijft over haar ervaringen als vrijwilligster in het Joodse bejaardenhuis Beth Shalom.

Na de positieve reacties op onze eerste uitgave hebben wij besloten de nieuwsbrief alleen nog maar digitaal te versturen.

Ik wens iedereen veel plezier bij het lezen. Bekijk de nieuwsbrief als pdf hier.

Barbara Schöpping