Nieuwsbrief ASF Nederland januari 2018

Beste vrienden en partners van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste,

Met de verkiezingen in Duitsland afgelopen september zijn nu ook in de Bundestag rechts-populisten en nationalisten vertegenwoordigd. Volgens mij was het voor niemand een verrassing dat zij de kiesdrempel gehaald hebben maar het relatief hoge percentage was toch een schok. Op dit moment richt politiek Duitsland zich nog op de onduidelijke regeringssituatie, een voor dit land onbekende situatie. Wat vinden jongeren ervan? Twaalf jaar regering Merkel is aanleiding voor ons om bij de jonge generatie te vragen hoe zij deze verkiezingen hebben ervaren, de eerste verkiezingen waarbij zij mochten stemmen. Zij maken deel uit van een generatie die alleen een van Merkel aangevoerde regering in Duitsland kent. Leo Erbguth probeert een antwoord op deze vraag te geven, hij is sinds september vrijwilliger bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Het gesprek tussen verschillende maatschappelijke groepen blijft in dit veranderde politieke klimaat belangrijk, juist om de onderlinge afstand of zelfs vijandigheid tegen te gaan. Mede daarom organiseren wij op 21 maart 2018, de internationale dag tegen racisme, een debat over dialoog in het Verzetsmuseum Amsterdam.

Ontmoeting en gesprek zijn sinds de oprichting in 1958 belangrijke onderdelen van het werk van ASF. In mei 2018 vieren wij het 60-jarig bestaan van de organisatie in Duitsland. ASF werd opgericht in een politieke en maatschappelijke situatie waarin de meesten het gruwelijke verleden willen vergeten, een verleden waar liever niet over gesproken werd. Aktion Sühnezeichen werd opgericht uit de overtuiging dat de eerste stap uit het land van de daders moest komen. De vrijwillige inzet van vooral jonge mensen moest laten zien dat er mensen waren die zich van de grote schuld die Duitsland op zich geladen had bewust waren. De vrijwilligers zouden eraan bijdragen een andere weg, de weg van ontmoeting en hopelijk uiteindelijk verzoening mogelijk te maken. Hoe belangrijk deze stap was kunnen wij nu, 60 jaar en vele generaties van vrijwilligers later, duidelijk zien.

Jonas Bohle verteld in deze nieuwsbrief over zijn ontmoetingen met Jack Eljon. Jonas kwam als vrijwilliger in het Joods Historisch Museum op bezoek bij Jack, die als kind ondergedoken op verschillende adressen de oorlog overleefd heeft.

Op 5 november vond in het kader van de ‘Ökumenische Friedensdekade’ de gezamenlijke kerkdienst met de Deutsche Evangelische Gemeinde in Amsterdam plaats. Het thema was “ Streit” – discussie, ruzie. Vrijwilligers deden op verschillende manieren mee aan de kerkdienst. Julia Heni vertelde over haar werk bij Stem in de Stad in Haarlem, een organisatie die zich inzet voor vluchtelingen en mensen aan de rand van de samenleving.  Lydia Steude verraste ons met een muzikaal optreden. Tijdens het aansluitende kerkcafé was er gelegenheid om bij een kopje koffie of thee na te praten.

In 2016 werd de Internationale Preis des Westfälischen Friedens verleend aan Aktion Sühnezeichen Friedensdienste en aan de koning van Jordanië, „voor bijzondere inzet voor een vreedzaam samenzijn van mensen met verschillende achtergronden en culturen, voor verzoening, wereld-openheid en tolerantie.”  De uitreiking van de prijs was aanleiding voor koning Abdullah II om een groep voormalige ASF-vrijwilligers uit te nodigen naar Jordanië. Rabea Shamsul, vrijwilliger bij Stem in de Stad van september 2016 t/m augustus 2017 neemt ons mee op deze bijzondere reis, die in september plaatsvond.

Michael Kowalske was in 2006/2007 de eerste ASF-vrijwilliger bij het Euregionaal Centrum in Enschede. Hij neemt ons mee naar het antwoord op de vraag: Hoe is het verder gegaan met...?

En last but not least: Sinds 2015 is de Vriendenstichting  ASF aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om  ons werk goed te kunnen verrichten blijven we afhankelijk van financiële ondersteuning voor onze jaarlijkse activiteiten.

Ik wens jullie veel plezier bij het lezen,

Barbara Schöpping