Rien (rechts) bij een bezoek aan het Verzetsmusem in Rotterdam, 2016.

Penningmeester Rien van der Velden geeft uitleg


Sinds 2015 is de Vriendenstichting ASF aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Om ons werk goed te kunnen verrichten, blijven we afhankelijk van financiële ondersteuning voor onze jaarlijkse activiteiten. Hierbij valt te denken aan de jaarlijkse themabijeenkomsten die door ASF georganiseerd worden, vaak in de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam. Ook werd dit jaar een bezoek gebracht aan Deventer met aandacht voor het werk van internationale vrijwilligers bij de Joodse begraafplaats en een bezoek aan het Etty Hillesum centrum aldaar. Soms kunnen we onze activiteiten (gedeeltelijk) gefinancierd krijgen door fondsen. Maar we blijven afhankelijk van giften van particulieren. Deze giften hebben we de afgelopen jaren ook regelmatig gekregen, en kunnen we goed gebruiken.  

Onze Vriendenstichting heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Die status is toegekend door de Belastingdienst en biedt fiscale voordelen voor donateurs. Door onze ANBI status mogen donateurs van onze stichting hun giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting*.  Bovendien hoeven wij geen belasting te betalen over nalatenschappen of schenkingen.  De donatie kan dus helemaal gebruikt worden om ons werk te ondersteunen. Dus draagt u ons werk een warm hart toe, doneer. Iedere donatie, hoe groot of klein ook, is meer dan welkom!

U kunt om ons te steunen natuurlijk ook gewoon een bijdrage overmaken op banknummer NL64INGB0005035108 op naam van Stichting Vrienden ASF Nederland, Amsterdam. Onder vermelding gift Vriendenstichting ASF. Daar zijn we uiteraard ook heel blij mee!

Rien van der Velden
penningmeester

*Kijk voor details van die voordelen op www.belastingdienst.nl zoekterm  anbi. 

 

Verzet je! - Een ander soort les

 

 

 

 

 

Anna Behre, een stagegenootje van mij. Zij is een Duitse vrijwilliger, bij antidiscriminatiebureau RADAR. Zij heeft het project, verzet je, georganiseerd. Anna heeft 2 stagiairs gevraagd om haar te ondersteunen in dit project. We hebben verschillende vergaderingen ingepland waarbij Anna ons voorbereide waar ze mee bezig was, maar ook vertelt wat er van ons verwacht werd. Dit vond ik erg fijn, alles was duidelijk.

De vrijwilligers van ASF heb ik ook ontmoet tijdens de voorbereiding die Anna had georganiseerd. Allemaal aardige, spontane en leergierige mensen. Ik had met de meeste gelijk een klik.
Het project, verzet je, vind ik een interessant project. Ikzelf wist hier weinig van af maar heb er wel veel van geleerd door Anna’s uitleg etc. Dat Duitse vrijwilligers naar een Nederlandse school gaan vind ik juist goed omdat ze dan een soort meeloop dag meemaken wat hun collega Anna meemaakt.

De leerlingen uit de klas vonden het wel leuk. Ik denk omdat dit komt het een ander soort les is en het niet zo schools is.

Shaniqua Hazel, stagiair bij RADAR 2017