Nieuwsbrief ASF Nederland Juli 2016

Beste vrienden en partners van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, 

Toen ik de uitkomst van het referendum in Groot-Brittannië hoorde moest ik meteen aan onze themamiddag in 2014 denken. Het Europa van Max Kohnstamm, daar ging het die middag over. Zijn ideaal van een verenigd Europa kwam voort uit de verschikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de hoop op een vreedzamere toekomst als de Europese staten nauwer samen zouden werken. De onzekerheid over de toekomst van het Europese project is enorm groot, de vrees voor groeiend nationalisme en racisme in de Europese landen is helaas reëel.  Des te belangrijker blijft onze inzet voor een vreedzaam en open Europa. 

In deze nieuwsbrief vinden jullie berichten over verschillende activiteiten van het afgelopen half jaar.
Vrijwilliger Chris Verfuss vertelt over zijn werk bij Stem in de Stad in Haarlem, waar hij sinds februari de taalcursussen voor vluchtelingen en migranten ondersteunt.In februari vond het seminar “Paths of Prejudice and Justice” voor de tiende keer plaats. Aanleiding om er iets bijzonders van te maken. De internationale groep deelnemers ging dit jaar ook naar Neurenberg, om hier o.a. gerechtszaal 600 te zien waar tussen 1945 en 1947 de Nürnberger Prozesse plaats vonden. Indrukken van de reis in het algemeen en het seminar in het bijzonder kunnen jullie hier lezen. Het seminar was (mede) mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het v-fonds.Manuela Friedrich vertelt over het uitje van de Stichting Vrienden naar het Oorlogs- en Verzetsmuseum in Rotterdam. Een uitje met een verhaal erachter.Bestuurslid Rien van der Velden geeft een indruk van het initiatief “Welkom Hier”. De initiatiefnemers willen ruimte creëren voor een genuanceerd debat over de komst van grote aantallen vluchtelingen naar Europa. In zijn tekst wordt duidelijk dat het hen lukt en hoe belangrijk dit soort initiatieven blijven.Eike Stegen neemt ons mee naar het antwoord op de vraag: Hoe is het verder gegaan met...?

Overschaduwd wordt deze nieuwsbrief door het overlijden van twee oude en trouwe vriendinnen van ASF: Mirjam Ohringer en Truus Menger. Mirjam en Truus hebben vele malen als “Zeitzeuginnen” met de groepen vrijwilligers over hun ervaringen tijdens de Duitse bezetting gesproken en beiden hadden elk jaar regelmatig contact met een van de vrijwilligers. Ook ik heb met Mirjam en met Truus een band op kunnen bouwen, met beide op een eigen manier. Zij waren ook vele jaren bevriend met elkaar. Het is moeilijk te bevatten dat Mirjam op 29 mei op 91 jarige leeftijd is overleden en Truus, nog geen drie weken later,  op 18 juni op 92 jarige leeftijd. Ik ben zeer dankbaar voor alle ontmoetingen met Mirjam en met Truus; voor hun kracht, hun vrolijkheid, hun dapperheid, maar ook de eerlijke manier waarop zij hun twijfels en hun verdriet gedeeld hebben. Mirjam en Truus blijven in ons hart. 

Barbara Schöpping

Nieuws en aankondigingen

  • Van 31 juli t/m 13 augustus 2016 organiseert ASF in samenwerking met het Etty Hillesum Centrum voor de vierde keer een internationaal zomerkamp in Deventer. De deelnemers voeren o.a. herstelwerkzaamheden uit op de joodse begraafsplaats in Deventer.
  • Voor de actuele groep ASF-vrijwilligers vindt op 25 augustus een gezamenlijke afsluiting plaats in Amsterdam.
  • De nieuwe groep vrijwilligers komt 9 september aan in Amsterdam.
  • In het kader van de Friedensdekade van De Evangelische Kirche Deutschland vindt op 6 november een gezamenlijke kerkdienst met de Deutsche Gemeinde Amsterdam plaats.