Initiatief Welkom Hier

De komst van grote aantallen vluchtelingen naar Europa en Nederland maakt veel los binnen de samenleving, zowel positief als negatief. Een genuanceerd geluid, met ruimte voor een positieve insteek gecombineerd met kritische vragen, gaat in het debat snel verloren. Dit was voor een aantal organisaties in Den Haag, waaronder mijn organisatie Fonds 1818, de reden om het ‘Welkom Hier’ initiatief te starten. Veel vrijwilligers in ons land waaronder in onze regio zetten zich op diverse manieren in voor vluchtelingen, ze geven taallessen, leren Syriërs fietsen, zamelen spullen in of gaan samen sporten. Al die initiatieven samen laten zien dat er draagvlak is voor de komst van mensen uit conflictgebieden in Nederland. Door het organiseren van ‘Welkom Hier’ manifestaties op regionaal niveau wordt de plek georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan. Burgerinitiatieven voor vluchtelingen kunnen zich presenteren, mensen kunnen samen het debat voeren en iedereen kan zijn of haar ervaring delen. Op 7 februari vond de eerste ‘Welkom Hier’ in Den Haag plaats, in samenwerking met Human Security Collective , Justice and Peace, Nutshuis en Fonds 1818. Deze bijeenkomst vond plaats in het Spuitheater en trok ruim 750 betrokken bezoekers, waaronder ook vluchtelingen. In het ernaast gelegen Filmhuis werden op deze dag een aantal films rond het onderwerp vluchtelingen vertoond met een verdiepend programma. De opkomst en het enthousiasme waren enorm. Er was een initiatievenmarkt met 28 initiatieven, ruimte voor gesprekken en presentaties door ervaringsdeskundigen, experts (o.a. professor Leo Lucassen van de Universiteit van Leiden) en diverse performers over hoe wij om kunnen gaan met de komst van vluchtelingen in onze omgeving. Bezoekers, wethouders, ervaringsdeskundigen en diverse performers gaven hun visie op het vluchtelingenvraagstuk waarbij ze ruimte boden voor elkaars mening.

Het initiatief heeft zich verder gepresenteerd op het Bevrijdingsfestival in Den Haag en in september en oktober komen er ‘Welkom Hier’ manifestaties in Delft en in de Bollenstreek. Met deze manifestaties willen wij een genuanceerd debat stimuleren om polarisatie tegen te gaan. Graag laten wij dit positieve geluid op meer plekken in Nederland horen. Deze taak heeft Justice and Peace op zich genomen. Als u een ‘Welkom Hier’ manifestatie of een soortgelijk evenement in uw omgeving wilt organiseren kunt u met hun contact opnemen. Voor meer informatie www.welkomhier.nl

Vanuit Fonds 1818, waar ik als adviseur werkzaam ben, was ik heel blij dat wij aan de basis van dit initiatief stonden, want ‘Niets doen is des duivels oorkussen’ in de  vluchtelingenproblematiek die nu speelt.

Rien van der Velden

Bestuurslid Vriendenstichting ASF