Chris op zijn werk

Chris op zijn werk

Via ASF ben ik geplaatst in Haarlem, bij Stem in de Stad. Dit is een non-profit organisatie met een kerkelijke achtergrond. Door de hulp van veel vrijwilligers wil deze gastvrije plek zo veel mogelijk mensen, ongeacht herkomst en/of religieuze achtergrond, welkom heten.

Er worden vooral asielzoekers, mensen zonder papieren en migranten geholpen. Het zogenaamde wereldhuis fungeert als ontmoetingsplek en school. Er worden diverse cursussen aangeboden: dagelijks vinden er Engelse en Nederlandse taalcursussen op drie verschillende niveaus plaats en elke week zijn er speciale cursussen, zoals bijvoorbeeld Werken in Nederland. 

’s Morgens zit ik meestal met de leerlingen in de klas. Ik zorg voor koffie of thee en sta klaar als de juf/meester mijn assistentie nodig heeft (werkbladen kopieëren enz.). Als er nieuwe belangstellenden naar ons toe komen ga ik samen met een collega door middel van een klein interview kijken op welk niveau zij mogen instappen. Een van mijn belangrijkste taken is maken van contact. Ik probeer met mensen in gesprek te gaan en kijk vervolgens waar hun interesses liggen. Ik ben namelijk degene die ook de extra activiteiten organiseert. Elke donderdag is er bijvoorbeeld een voetbaltraining met een echte trainer! 
Bovendien mag ik ook uitjes organiseren en coördineren: afgelopen april hebben wij onder andere het Anne Frank Huis in Amsterdam bezocht.

Naast het wereldhuis is er nog een aanloopcentrum met bijhorende cafetaria voor daklozen en iedereen die gezellig wil komen praten of gewoon rustig een kopje koffie/thee wil drinken. In het weekend worden hier ook evenementen georganiseerd, bijvoorbeeld interculturele uitwisselingen tussen mensen van verschillende religies. Als er 's avonds gezamenlijk wordt gegeten, ga ik altijd in de keuken aan de slag. Hier help ik bij het koken, tafel dekken en serveren, maar ik maak ook wel eens gewoon een praatje met de gasten.

Naast dit aanbod biedt Stem in de Stad ook spreekuren aan voor individuele hulp aan asielzoekers en migranten. Mensen kunnen hier terecht met hun vragen over schulden. Tevens worden er pakketten met etenswaren voor daklozen klaargemaakt, een straatkrant tot stand gebracht en gebeden georganiseerd. Ik mocht ook een keer deel nemen aan een toekomst/orientatie seminar met verschillende workshops. Dit werd speciaal voor mensen gehouden die niet de juiste, of zelfs helemaal geen papieren hebben en daardoor in moeilijke situaties terecht komen.

Ik hoop dat mijn tekst weergeeft hoe ruim het aanbod van mijn project is. Als je hier bent hoor je er ook bij en ik vind het erg plezierig om met zo veel interessante mensen samen te werken.

→ Chris Verfuβ wordt gesubsideerd door het Europees Programma Erasmus+.