Nieuwsbrief ASF Nederland juli 2017

Beste vrienden en partners van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste,

De verkiezingen in Nederland en Frankrijk liggen achter ons. Het resultaat werd gelukkig niet de gevreesde meerderheden van de rechtspopulisten. Ook in Duitsland blijken zij minder succesvol dan begin dit jaar nog werd gedacht. En toch blijven er redenen voor grote zorg: in deze landen vormen de aanhangers van rechts-populistische partijen en hun gedachtegoed zo’n 15 à 25 % van de bevolking. Tijdens de jaarlijke ‘Jahrestagung’ van ASF in Berlijn met als thema: ‘Courage’ werd in een podiumgesprek met deelnemers uit Frankrijk, Griekenland en Duitsland gekeken naar de geschiedenis van het rechts-populisme, de verschillende vormen van uitingen in deze landen en vooral ook naar manieren van omgaan ermee en verzet ertegen. Het was leerzaam om het rechts-populisme in een Europees perspectief te bekijken. Tijdens dezelfde Jahrestagung vertelden leden van politieke bewegingen uit Polen en Hongarije over hun activiteiten tegen de officiële politiek en voor een ander maatschappelijk klimaat.

In het kader van het project ‘ Verzet je’ vonden in mei voor de inmiddels tiende keer schoolbezoeken door de vrijwilligers plaats. Anna Behre, vrijwilliger bij Radar, coördineerde het project. Zij beschrijft haar ervaringen voor de klas. Bij Radar werkt Anna samen met stagiaires binnen het SOFAR-Team. Een van de stagiaires was mee op een school en geeft ons daar een kleine indruk van.

De internationale zomerkampen zijn een belangrijk onderdeel van de activiteiten van ASF. Elk jaar vinden er rond de 25 projecten plaats in diverse Europese landen, in de VS en in Israël. Vincent van der Meer vertelt over zijn band met het zomerkamp in de ‘Gedenkstätte Augustaschacht’ in de buurt van Osnabrück in Duitsland. Het jaarlijkse uitje van de Stichting Vrienden leidde ons dit jaar naar ‘Deventer op stelten’, het theaterfestival in Deventer waar de deelnemers van het plaatselijke zomerkamp aan meededen.

Paula Korschildgen had als vrijwilliger bij de Anne Frank Stichting de mogelijkheid om deel te nemen aan een Nederlands-Pools seminar in Oswieçim.

Nina Perkowski was in 2006/2007 de laatste ASF-vrijwilliger bij de International Fellowship of Reconciliation, IFOR,  in Alkmaar. Zij neemt ons mee naar het antwoord op de vraag: Hoe is het verder gegaan met...?

Voor het eerst organiseerde ASF dit jaar in maart in samenwerking met de Anne Frank Stichting het seminar Memory Walk. Tijdens dit vierdaagse seminar houden de vrijwilligers zich op een creative manier bezig met herdenken en herdenkingscultuur. Een verslag van onze Memory Walk van Nelly Möller vinden jullie hier.

In juni liepen drie studenten van het Duitse bedrijf Würth stage in Amsterdam. Zij werden begeleid door de ASF vrijwilligers. Katharina Bort verteld over haar stage in het Joods Historisch Museum.

Ik wens jullie veel plezier bij het lezen.

Barbara Schöpping