Nieuwsletter ASF Nederland Juni 2015

Met deze nieuwsbrief willen wij een idee geven van verschillende activiteiten in de eerste helft van dit jaar.

Begin maart vond het seminar ‘Paths of Prejudice and Justice’ plaats, in samenwerking met de Anne Frank Stichting. Naast de groep vrijwilligers namen hieraan jongeren uit Nederland, Bosnië, Kroatië en Servië deel. 'Vrienden van me kunnen niet begrijpen dat ik als Kroaat hier naast iemand uit Servië zit’. Deze gedachte van een deelnemer van het vierdaagse seminar maakt duidelijk welke diepe sporen de oorlog in de jaren '90 in de landen van voormalig Joegoslavië heeft achtergelaten. Maar deze uitspraak laat ook de hoop zien dat voor de jonge generatie de sporen kunnen vervagen als men het gesprek met elkaar aangaat. Jullie kunnen dan ook verhalen van verschillende deelnemers over dit zeer geslaagde seminar lezen. Wij zijn blij dat het v-fonds met een financiële bijdrage het seminar mede mogelijk heeft gemaakt.

United for Intercultural Action organiseert twee keer per jaar Europese conferenties binnen het netwerk tegen nationalisme, racisme, fascisme en voor de ondersteuning van migranten en vluchtelingen. De huidige ASF-vrijwilliger Till Weber beschrijft de conferentie in Malaga van mei dit jaar.

Sinds 2007 lopen jongeren die bij het Duitse bedrijf Würth in opleiding zijn, stage met een ASF-vrijwilliger. Van 26 mei tot 8 juni konden vijf stagiairs kennismaken met het werk bij de Anne Frank Stichting, Beth Shalom, het Joods Historisch Museum en De Regenboog Groep. Ook hierover vinden jullie een verslag van de jongeren.

De Stichting Vrienden ASF Nederland ging op 28 mei naar Osnabrück om hier de Nederlandse vrijwilliger Patricia in ’t Groen op haar werkplek Gedenkstätte Augustaschacht te bezoeken. Helmut Rödner neemt ons in zijn verslag mee op deze zeer boeiende reis.

Karen Polak, sinds 2004 voorzitter van onze Vrienden Stichting, kijkt terug op tien jaar samenwerking voordat zij eind augustus afscheid van de Stichting neemt. Ik wil haar heel hartelijk bedanken voor haar inzet en steun. Karen heeft veel activiteiten van de Stichting vormgegeven en beïnvloed. Wij zullen haar steeds vernieuwende manier van denken en haar hartelijke inzet missen.

Ik wens iedereen veel plezier bij het lezen.

Barbara Schöpping

Nieuws en aankondigingen

  • Van 9 t/m 20 augustus 2015 organiseert ASF in samenwerking met het Etty Hillesum Centrum voor de derde keer een zomerkamp in Deventer en in Muiderberg.Doe mee!
  • In het kader van de Friedensdekade van De Evangeleische Kirche Deutschland vindt op 1 november een gezamenlijke kerkdienst met de Deutsche Gemeinde Amsterdam plaats.
  • De volgende themamiddag in samenwerking met de Hollandsche Schouwburg  wordt in november geörganisseerd. Aankondigingen heirvoor vinden jullie t.z.t op onze website.