UNITED against Intolerance

Conferentie in Malaga - UNITED against Intolerance

Conferentie in Malaga - UNITED against Intolerance

Van 2 tot 9 mei 2015 vond in Malaga de conferentie ‘Overcome all borders’ plaats, georganiseerd door United for Intercultural Action. United is de organisatie waar ik sinds september vorig jaar als vrijwilliger van ASF werk. De conferentie ging over migratie/migranten en vluchtelingen. Een thema was de bejegening - de intolerantie - tegen migranten.

United is een Europees netwerk tegen nationalisme, racisme, fascisme en voor ondersteuning van migranten en vluchtelingen. United organiseert twee keer per jaar een conferentie in verschillende Europese landen met als doel de discussie over bepaalde thema’s tussen Europese organisaties te bevorderen. Het kantoor van United draagt zorg voor de praktische organisatie. Inhoudelijke kwesties worden door de International Preparatory Group, de voorbereidingsgroep, vormgegeven. In deze groep zitten mensen die al eerder soortgelijke conferenties bijgewoond hebben.

De conferentie duurde van maandag 4 mei t/m vrijdag 8 mei. We waren al een paar dagen eerder met de medewerkers van het kantoor naar Malaga gevlogen om alles voor te bereiden. Op maandag kwamen zo’n 90 mensen van verschillende organisaties uit heel Europa aan. Zij maken deel uit van het netwerk van United en houden zich in hun landen bezig met de thema’s van de conferentie. De organisaties lopen uiteen van christelijke verenigingen, Europese netwerken tegen racisme tot regionale groepen die juridische hulp bieden aan vluchtelingen. Tijdens de conferentie discussiëren deze organisaties over de onderwerpen, wijzen problemen aan en komen met ideeën en oplossingen.

Op dinsdag ging de conferentie echt van start: met presentaties, speeches en werkgroepen die de hele week voortgezet werden.
Presentaties werden afgewisseld met samenvattingen en open space-activiteiten. In de loop van de week veranderden wensen en ideeën in concrete oplossingen, zoals bv richtlijnen voor de hulp aan slachtoffers van hate crimes. Het was heel interessant om te zien hoe mensen uit heel Europa gezamenlijk optrokken. Er waren interessante standpunten ten aanzien van het Europese vluchtelingenbeleid, praktische tips op regionaal niveau, maar ook ideeën voor de verschillende campagnes van United. De gesprekken in de wandelgangen waren interessant en intensief. Er ontstonden contacten voor verdere samenwerking.

Het is dan ook belangrijk dat er op Europees niveau een discussie plaatsvindt tussen organisaties die actief zijn op het gebied van migratie en vluchtelingen. Deze discussies dragen bij aan concrete oplossingen en een betere ondersteuning van betrokkenen. Zij dragen bij aan de verbetering van politieke discussies en beslissingen.

Delen van de inhoud van de conferentie en enkele interviews zijn te vinden op de Facebook-pagina van de conferentie: www.facebook.com/UNITEDnetworkConference

Meer informatie over United en de conferenties zijn te vinden op onze website: www.unitedagainstracism.org

Till