Een (online) inkijkje in het werk bij AMOC

Niet wegkijken, je verantwoordelijkheid nemen, niet vergeten en ook in tijden van crisis behulpzaam zijn voor je medemens. Dit zijn sinds het ontstaan van ASF belangrijke speerpunten. Het is fijn en geruststellend om te zien dat die normen en waarden ook in deze crisis voor jonge vrijwilligers gelden en dat we ons best doen om volgens deze principes te handelen. 

Ondanks de noodgewongen pauze, waardoor wij vrijwilligers nu weer in Duitsland zijn, helpen we verder in kleine projecten en zetten we ons vrijwilligersjaar voort. Zo maakten wij vrijwilligers een korte film, zijn er enkelen van ons nog (online) werkzaam in onze projecten of werken we thuis mee in andere, nieuwe projecten. Daarnaast hebben we regelmatig online meetings met elkaar. Onderdeel van de hierboven genoemde verantwoordelijkheid is het om op de hoogte te blijven van de problemen die de coronacrisis heeft veroorzaakt, en daarnaast om de mensen die hulp nodig hebben niet te vergeten. Ook is het belangrijk om onze projectpartners hulp te bieden, al is het soms simpelweg door te luisteren naar wat ze te vertellen hebben. 

In onze laatste zoom-meeting was Aukje Polder van AMOC bij ons te gast. AMOC is een daklozenopvang in Amsterdam, waar dakloze mensen een maaltijd of schone kleren kunnen krijgen en kunnen douchen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om op een hygiënische manier drugs te gebruiken en zijn er een aantal slaapplekken. Ook zijn er sociaal werkers aanwezig.   Aukje vertelde ons over de situatie bij AMOC. AMOC werkt met een internationaal team, en veel medewerkers moesten terug naar het land van herkomst; zo ook onze vrijwilligers Kadi en Simon. Het team werd dus kleiner, maar het aantal cliënten nam natuurlijk niet af. Het feit dat er plotseling nog maar maximaal 20 cliënten bij AMOC mochten zijn, maakte het er niet makkelijker op. Aukje had gelukkig ook positievere dingen te melden. Er zijn inmiddels nieuwe vrijwilligers gevonden, die inspringen voor de mensen die er nu niet meer zijn. In samenwerking met de overkoepelende organisatie Stichting de Regenboog is het gelukt om alternatieve ruimtes te vinden en op die manier weer meer mensen onderdak te bieden. Ook is er weer voldoende voorraad aan hygiënemiddelen, zoals mondkapjes. Tijdens het gesprek met Aukje kreeg ik de indruk dat ze hier erg blij mee was en dat dit het team kracht en ook hoop gaf in deze crisistijd. Tegelijkertijd is ze bang dat deze toestand de komende maanden nog tot een aantal uitdagingen zal leiden. Voor daklozen is het op dit moment nog moeilijker geworden om geld te verdienen, omdat kleine sociale projecten waar ze normaal gesproken klusjes konden doen, niet open zijn. Ook is er angst voor coronabesmettingen bij de cliënten. Waar zou een dakloze in quarantaine moeten, als hij of zij besmet raakt met het virus? Op dit moment zijn er nog geen besmettingsgevallen bekend, maar de vraag is natuurlijk of dat de komende tijd ook zo blijft. Aukje zei dat het onzeker is en dat het voor cliënten op dit moment vrijwel onmogelijk is om uit het dakloze leven te komen. 

Uiteindelijk had ik ondanks alles toch de indruk dat Aukje optimistisch en positief was over de situatie. Ze vertelde ons aan het einde namelijk dat ze in het algemeen tevreden is met het werk van de politiek, en dat zij en haar kleine team zich veilig voelen en vertrouwen hebben in de toekomst. Het helpt natuurlijk dat ze tot nu toe zagen dat de (weinige) zieke mensen om hen heen weer herstelden. Dat geeft de hoop dat deze crisis toch niet de vernietigende gevolgen zal hebben als gevreesd. Ze benadrukt echter wel dat er nog steeds meer vrijwilligers nodig zijn, en dat ze allemaal erg uitkijken naar de komst van ASF-vrijwilligers Simon en Kadi, die een belangrijk deel van het team zijn geworden in de laatste paar maanden. We willen Aukje hartelijk bedanken voor haar verhalen, waardoor we meer te weten zijn gekomen over het werk bij AMOC. We hopen natuurlijk dat Kadi en Simon haar snel weer kunnen helpen in het project! 

Aino Kaune, vrijwilliger 2019/2020 bij Dagcentrum Maccabiadelaan in Amstelveen