In memoriam

Karl-Ernst Hesser is de ‘vrijwilliger’ die het langst met en voor ASF in Nederland gewerkt heeft. Sterker nog, hij is degene die het vrijwilligerswerk hier op de kaart heeft gezet - hij speelde een sleutelrol bij de opbouw en vormgeving ervan.
Karl-Ernst is onlangs, op 3 januari 2019 te Amsterdam, overleden.

Karl-Ernst Hesser is de ‘vrijwilliger’ die het langst met en voor ASF in Nederland gewerkt heeft. Sterker nog, hij is degene die het vrijwilligerswerk hier op de kaart heeft gezet - hij speelde een sleutelrol bij de opbouw en vormgeving ervan.
Karl-Ernst is onlangs, op 3 januari 2019 te Amsterdam, overleden.

Als bestuurder van de Duitse hulporganisatie (DHV) ontmoette hij begin jaren zeventig een jonge Duitser die als vrijwilliger naar Amsterdam gekomen was, maar nauwelijks ondersteuning vanuit het ASF-kantoor in Berlijn kreeg.

Uit Hessers onderzoek bleek dat er meer jonge vrijwilligers waren waarnaar nauwelijks werd omgekeken en hij - tevens docent aan een sociale faculteit – besloot deze jonge mensen onder zijn hoede te nemen. Hij liet ze integreren in het DHV-team (Deutscher Hilfsverein –AMOC). Dit team bekommerde zich om diverse probleemgroepen zoals bijvoorbeeld jeugdige toeristen, drop-outs, deserteurs en vele drugsverslaafden (en de bijbehorende kleine criminaliteit).Vandaag de dag, 50 jaar na dato, wordt dit werk nog steeds gedaan, door de Stichting De Regenboog, en zijn er nog steeds ASF-vrijwilligers actief.

In de loop der tijd nam Karl-Ernst steeds meer taken op zich: hij bezocht de (toen nog weinige) projectpartners, bemiddelde in conflicten en bezocht ons op seminars, die wij zelf organiseerden. Dit alles deed hij op eigen initiatief en doorgaans ook nog zonder hiervoor een onkostenvergoeding te verlangen. Hesser, die openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam en ook weleens met ons in een van de Gay-Bars aan de Amsteldijk afsprak; die met zijn onorthodoxe karakter de vrijwilligers veel ruimte voor eigen initiatief liet en in hoge mate bijdroeg aan de zelfstandigheid van de vrijwilligers.

Toch was hij erg blij toen ik, de eerst benoemde ‚Länderbeauftragte‘, in 1979 de coördinatie van het vrijwilligerswerk van hem overnam. Vanaf dat moment was hij regelmatig te gast bij diverse seminars om over de sociale en politieke situatie hier in Nederland te spreken.

Karl-Ernst was een fascinerende docent; goed geïnformeerd en didactisch briljant; een meester in het houden van bondige en memorabele voordrachten en indrukwekkend doordat hij binnen de kortste keren iedereen bij naam kon noemen.

In 2005 was Karl-Ernst een van de oprichters van de Stichting Vrienden ASF Nederland en tot 2012 was hij secretaris van deze Stichting. Karl-Ernst leeft voort in de herinnering van alle vrijwilligers van de afgelopen decennia. Wij zullen hem steeds met grote dankbaarheid herinneren!

Helmut Rödner,

Antiquar; coördinator ASF Nederland en België 1979-1990.