Luca op kantoor

Luca Schmidt was 2013/14 werkzaam als ASF-vrijwilliger bij UNITED. Enthousiast kijkt ze op haar jaar terug.

Sinds ik geen deel meer uitmaak van het UNITED-kantoor is er veel gebeurd in mijn leven. Ik heb nieuwe mensen leren kennen, het zweefvliegen ontdekt, ben gestopt met mijn studie en vervolgens met natuurkunde verdergegaan. Ondanks mijn nieuwe omgeving is UNITED nog steeds aanwezig: in mijn gedachten, maar ook in de realiteit. Juist in tijden als deze waar het rechts-populisme in de hele wereld met een slechte argumentatie opgang maakt.  

Ik ben in de Duitse streek Zwaben geboren. Men zegt over de mensen daar dat ze meer van doen dan van praten houden. Maar wat ik bijzonder aan UNITED vind, is dat hun idealen steeds de toets der realiteit moeten kunnen doorstaan. Ze zijn niet naïef, ze schatten hun kansen en mogelijkheden goed  in en ze ageren met kennis van zaken: door middel van campagnes, met hulp van politieke en maatschappelijke actoren en veel daadkrachtige actievoerders in heel Europa.

Iets wat voor mij destijds bij UNITED duidelijk werd, is dat je niet vanuit je luie stoel voor een meer kosmopolitische en tolerante levenshouding mag pleiten. Je moet die houding (be)leven en jezelf confronteren met de conflicten die een kleurrijke maatschappij met zich meebrengt. Want de waarheid is dat het altijd verrijkend is, maar niet eenvoudig om een dialoog te voeren tussen verschillende generaties, culturen, religies en over de grenzen heen.

Het meest zichtbaar werd dit op de conferenties van UNITED. Hier kwamen meer dan honderd mensen uit alle delen van Europa en zelfs daarbuiten bijeen. Ieder persoon stond voor een eigen persoonlijke, culturele, religieuze en politieke achtergrond. Net zo verschillend als de actievoerders zelf waren hun verzoeken, en niet zelden was de kleinste gemene deler het minimum voor een vreedzame samenleving: respect en menselijkheid.

Precies dit is voor mij de kern van UNITED: het voortdurende streven om een dialoog gaande te houden, bruggen te bouwen en zich met elkaar te verbinden.
Dat zoiets kan lukken ligt vooral aan Geert en Dorien, die zich al meer dan twintig jaar met hart en ziel inzetten om UNITED te laten slagen. Ik heb heel veel van beiden geleerd. Geert was vaak op reis voor UNITED en wist ons tijdens zijn korte verblijven op kantoor te voorzien van spannende, geestige en plezierige verhalen. Dorien heeft mij geleerd hoe leuk reizen en ontdekken buiten je eigen voordeur kan zijn.

Voor de toekomst wens ik UNITED en de partners van UNITED alle goeds, veel sterkte en uithoudingsvermogen. Ik zou het leuk vinden als er ooit weer een ASF-vrijwilliger over zijn/haar tijd bij UNITED mag vertellen.