Nieuwsbrief juli 2021

Beste vrienden en partners van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste,

 We staan aan het begin van de zomer en we hoopten allemaal even op adem te komen na die maanden van lockdown en alle beperkingen. De musea zijn open, de vrijwilligers daar hebben eindelijk weer contact met bezoekers. We hopen van harte dat het ook de komende tijd mogelijk blijft.

 Dit jaar hield bondskanselier Angela Merkel de 5-mei-lezing. I.v.m. de corona-maatregelen gaf zij de lezing via een live-verbinding vanuit Berlijn. Het was een opmerkelijke lezing. Mona Gnan, vrijwilliger in het Verzetsmuseum Amsterdam, geeft in deze nieuwsbrief een reactie op de toespraak van Angela Merkel.

 20 juni was het Wereldvluchtelingendag. Sinds 1993 houden medewerkers van United against Racism een lijst bij van namen van vluchtelingen die bij hun poging naar Europa te vluchten omgekomen zijn. Een treurige lijst van inmiddels 44764 namen. Medewerkers van United beschrijven hoe er de afgelopen jaren met deze lijst gewerkt werd, en op welke plekken de namen openbaar gemaakt werden. Tot midden 2017 hebben ook ASF-vrijwilligers meegewerkt aan het verzamelen van de namen.

 Na meer dan veertig jaar samenwerking gaan er vanaf dit najaar geen vrijwilligers meer naar Kwintes in Amersfoort. Veertig jaar betekenen meer dan zestig vrijwilligers, omdat er lange tijd twee vrijwilligers tegelijkertijd werkten bij Kwintes, de voormalige organisaties De Rotonde en Stichting IKS. Een van de vrijwilligers is Dennis Fink. Hij neemt ons in zijn artikel mee terug naar september 2004, toen hij in Amersfoort aankwam.

 Onze activiteiten blijven ook dit jaar beperkt i.v.m. de pandemie. Het volgende zomerkamp kan hopelijk weer in 2022 plaatsvinden, en we hopen volgend jaar stagiaires van het Duitse bedrijf Daimler te kunnen ontvangen.

 Ten slotte nog een opmerking over ons. De beperkingen i.v.m. de pandemie hebben ASF ook op financieel gebied getroffen. Om ons werk goed te kunnen blijven doen, blijven we afhankelijk van financiële ondersteuning. De stichting Vrienden van ASF staat aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Ik wens jullie veel plezier bij het lezen,

Barbara Schöpping