Nieuwsbrief maart 2022

Beste vrienden en partners van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste,

We zijn allemaal geschokt door de uitbreiding van de oorlog in Oekraïne sinds 24 februari. Onvoorstelbare agressie en aanvallen op steden doen veel mensen op de vlucht slaan, de dreiging van een escalatie baart veel mensen in en buiten Oekraïne zorgen.

De bereidheid om Oekraïense vluchtelingen te helpen en op te nemen is enorm. Maar hoe is deze oorlog te stoppen? Wat kunnen wij doen?

Ook het werk van ASF is geraakt door de oorlog. ASF heeft zijn vrijwilligers uit Oekraïne en Rusland naar Duitsland teruggeroepen. Oekraïense vrijwilligers nemen deel aan ASF-programma’s in Polen en in Duitsland. Zij maken zich grote zorgen om hun families en vrienden in Oekraïne. Onze gedachten en zorgen gaan in het bijzonder uit naar onze Oekraïense partners in onder andere Kiev en Odessa.

Deze nieuwsbrief was al in de maak toen de oorlog uitbrak.

Sinds september vorig jaar verblijven er veertien ASF-vrijwilligers in Nederland. Zij werken op verschillende plekken in Nederland en hun werkzaamheden hadden en hebben nog steeds te lijden van de pandemie. Zoals iedereen. Wat mij opvalt, is dat de vrijwilligers juist in deze tijd hard nodig zijn. Veel organisaties werken met oudere of kwetsbare (Nederlandse) vrijwilligers, die i.v.m. Covid19 vaak wat terughoudender en minder actief zijn. De inzet van jonge ASF-vrijwilligers maakt het voor de organisaties mogelijk om activiteiten te blijven organiseren, voor kinderen, met ouderen, met dak –en thuislozen of vluchtelingen. De organisaties en hun cliënten en bezoekers waarderen deze inzet zeer.

In Griekenland zijn er in september voor het eerst sinds de jaren ’90 weer ASF-vrijwilligers begonnen. De spanningen tussen Duitsland en Griekenland i.v.m. kwesties als herstelbetalingen, schadevergoedingen en erkenning van het Griekse leed, hebben er onder andere toe geleid dat de vereniging Respect voor Griekenland werd opgericht. Sinds 2019 ondersteunt ASF hun campagne ‘Duitse oorlogsschuld en verplichtingen tegenover Griekenland’. Thomas Heldt beschrijft de moeilijke weg naar de inzet van de vrijwilligers. Hij is binnen ASF verantwoordelijk voor de begeleiding van het programma in Griekenland.

Vrijwilliger Carolin Diekmann neemt ons mee naar een bijzondere ontmoeting met een overlevende en zijn dochter, die samen met een Duitse schoolklas het voormalig kampterrein van Westerbork bezochten. Op donderdag 27 januari jl werd de documentaire ‘Wieder gut’ op NPO2 uitgezonden. Hierin zijn onder andere filmopnames van het bezoek op het voormalig kampterrein te zien.

Op 3 november jl. vond er een thema-avond van ASF in het Goethe Institut in Amsterdam plaats. Onder leiding van Joandi Hartendorp gingen Emile Schrijver (directeur van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam) en Aspha Bijnaar (o.a. coördinator en woordvoerder van Musea Bekennen Kleur) met elkaar in gesprek over ‘Herinneren en Herdenken in Dialoog’. Judith Korsten deelt met ons haar indrukken van het gesprek op deze thema-avond.

Ten slotte nog een opmerking over ons. Om ons werk goed te kunnen blijven doen, blijven we afhankelijk van financiële ondersteuning. De stichting Vrienden van ASF staat aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Ik wens jullie veel plezier bij het lezen.

Houd moed,

Barbara Schöpping

 

 

 

Artikel Nieuwsbrief

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste start vrijwilligersdiensten in Griekenland

In September 2021 begonnen vijf vrijwilligers van ASF aan hun vredesdienst in Griekenland ... Niet alleen houdt ASF zich bezig met de Duitse misdrijven tijdens de bezetting en de tijd die daarop volgde, maar ook en vooral met vragen over herstelbetalingen en schadevergoedingen die tot op de dag van vandaag niet voldaan zijn.

meer

Een bijzondere ontmoeting

‘Een van de rondleidingen die ik mocht begeleiden staat in mijn geheugen gegrift: Een Duitse schoolklas bezocht samen met een overlevende, zijn dochter en een klein filmteam het Herinneringscentrum. Zij hadden al langere tijd contact met elkaar en hun gezamenlijke bezoek vormde de afsluiting van een reis van de overlevende naar zijn wortels’.

meer

Herinneren en herdenken in dialoog

Op woensdagavond 3 november vond in het Goethe Institut in Amsterdam de ASF thema-avond plaats, met als thema ‘herinneren en herdenken in dialoog’. In een goed gevulde zaal gingen Aspha Bijnaar en Emile Schrijver met elkaar en met het publiek in gesprek over de vraag hoe herinneren en herdenken vormgegeven wordt binnen verschillende gemeenschappen en hoe er een dialoog over kan ontstaan.

meer