Projectpartners

Projectpartnerbijeenkomst 2016

Aktion Sühnezeichen kent een lange geschiedenis van vrijwilligerswerk in Nederland – sinds meer dan vijftig jaar hebben vele generaties vrijwilligers zich ingezet in verschillende projecten in heel Nederland.


Projectpartners van ASF Nederland

Sinds in 1959 de eerste ASF-vrijwilligers naar Nederland kwamen, hebben meer dan 750 vrijwilligers in tientallen verschillende projecten gewerkt. De basis is daarbij altijd gelijk gebleven: jongeren die willen bijdragen aan de dialoog tussen landen en groeperingen en zich in de praktijk  inzetten voor een diepgewortelde vrede, worden in staat gesteld een aanzienlijke tijd voor een project te werken. Reden genoeg om de andere kant, de projecten, hier het woord te geven om hun ervaringen met de vrijwilligers te delen.

Musea en herinneringsprojecten
Anne Frank Stichting, Amsterdam
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Joods Cultureel Kwartier Amsterdam
Nationaal Monument Kamp Vught
Verzetsmuseum Amsterdam

Anti-discriminatieprojecten
Radar Rotterdam

Sociaal-maatschappelijke projecten
De Ark Gouda
Beth Shalom
Dagcentrum Maccabadialaan Amstelveen
Jeannette Noëlhuis Amsterdam
Stichting Stem in de Stad Haarlem
De Regenboog Groep
Stichting Kwintes Amersfoort
Wijkpastoraat Oude Noorden Rotterdam

Projectpartners aan het woord

Linda Andriesse (2021)

Joods Cultureel Kwartier

Sinds zo lang ik me kan herinneren is er een ASF medewerker werkzaam in het Joods Cultureel Kwartier. In de loop der jaren zijn de werkzaamheden enorm veranderd. Met de flexibiliteit van alle jonge mensen van ASF is dat geen enkel probleem. Actief zijn op de vloer van ons museum. Zoals werken in de keuken van het Kindermuseum waar de ASF’ er galle broodjes (traditioneel gevlochten brood dat bij de sjabbat maaltijd op vrijdagavond wordt gegeten) bakt samen met de jonge bezoekers aldaar. Uitleg over wat koosjer (toegestaan voedsel volgens de joodse spijswetten) is en wat niet en waarom dat zo is. Samen met kinderen praten over het nut van denken over je voedsel vormt daarbij een belangrijk kernpunt. Maar daarnaast is de ASF’ er ook actief in de Front Office, denk aan meewerken op de vloer, het ontvangen van bezoekers, de kassa doen, en gasten informeren. Dat was ook zo in de Hollandse Schouwburg en het nieuwe Nationaalholocaust Museum. Beiden worden momenteel verbouwd om op de toekomst gericht weer open te gaan. Maar daarnaast doet de ASF’ er onderzoek op verzoek van allerlei afdelingen en helpt mee bij herdenkingen en Educatie projecten. Een waardevolle aanvulling op alles wat er in het Joods Cultureel Kwartier wordt gedaan. Ons publiek waardeert de inzet van een jong iemand die zo duidelijk met zoveel plezier allen te woord staat! En wij zijn verheugd over de nieuwsgierigheid bij deze jongeren die ons ook in de wereld van jongeren in aanraking laat komen. Kortom de steun en de inzet van alle ASF’ ers die wij ontvangen is stimulerend en zeer waardevol. Zo laten we zien dat het Joods Cultureel Kwartier met beide benen op de grond staat en open staat voor allen. De dialoog die ontstaat tussen Nederland en Duitsland krijgt hierdoor een extra stimulans die zeer wordt gewaardeerd. Laten we hopen dat deze samenwerking nog lang mag bestaan!

meer

Bram Robbertsen (2021)

Goud van Noord

Jij bent Goud!’ Dat is onze boodschap. Iedere dag zijn we in Rotterdam op zoek naar het ‘goud’ in Noord. We doen dit in de overtuiging dat in ieder mens een schat verborgen ligt. Als stichting werken we met een team dat bestaat uit vaste medewerkers en vrijwilligers. Elk jaar is er ook een vrijwilliger van ASF. Deze jonge vrijwilliger maakt het verschil, want hij/zij is het hele jaar aanwezig. Het is verrassend hoe snel de jongere de taal en de cultuur eigen maakt en een belangrijke bijdrage levert aan het werk van Goud. Presentie is een belangrijk onderdeel van het takenpakket. De vrijwilliger biedt een luisterend oor aan de bezoekers en doet mee aan activiteiten bij de verschillende projecten. Zo is bijvoorbeeld de vrijwilliger van ASF actief betrokken bij het project Kids van Goud. Gesprekjes en activiteiten met ouderen, kinderen en andere volwassenen wisselen elkaar af. Het mooie is dat de vrijwilliger het hele jaar door breed inzetbaar is. Wanneer de vrijwilliger van ASF op seminar is zijn we altijd blij als hij/zij weer terug is. Deze speciale vrijwilliger is de spin in het web van alle vrijwilligers. Met deze gemotiveerde jongere uit Duitsland hebben we als organisatie goud in handen. Samen met hem of haar gaan we voor een Rotterdam waarin mensen die ‘kansarm’ genoemd worden de mogelijkheid krijgen hun talenten in te zetten voor de samenleving en zich te ontplooien.

meer

Amiad Ilsar (2015)

Beth Shalom

‘Jullie zijn stuk voor stuk dat kleine kaarsje, dat de duisternis verdrijft. Een kaarsje is tot heel veel in staat. Een kaarsje verdrijft een enorme hoeveelheid duisternis en is tot in de omstreken te zien. ASF zoals ik het ken, staat voor jonge mensen; vrouw, man, blond, donker, blauwe of bruine ogen, klein of groot. Al die jonge mensen komen elk jaar weer trouw en met veel liefde hun licht laten stralen. Ik had het genoegen aanwezig te mogen zijn bij enkele van jullie ontmoetingen en wat ik dan elke keer weer zie is altijd het stralende licht in jullie ogen.

meer

Rob Stroop & Delilah Sarmo (2016)

RADAR

‘Al weer enige jaren heeft RADAR jaarlijks een vrijwilliger van ASF. Jonge mensen die, land en taal vaak niet kennende, zich inzetten voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Veel activiteiten die ze doen, doen ze met Nederlandse leeftijdsgenoten in het Sofar jongerenteam (jongerenteam van RADAR). Dit zowel in de voorbereiding en uitvoering, als ook de doelgroep waarvoor ze het doen. Elke keer weer valt het op dat deze ASF-vrijwilligers zulke inspirerende jongeren zijn die juist in het peer-to-peer contact de Nederlandse jongeren een ander perspectief kunnen laten zien. Want de Duitse ASF’ers spiegelen hun Nederlandse teamgenoten en maakt ze bewust van hun eigen perspectief. En uiteraard werkt dit ook andersom. Daarnaast is het verbluffend hoe snel zij de Nederlandse taal machtig zijn en hoe goed zij zich binnen ons werk ‘onmisbaar’ maken. Het is dan ook met moeite dat we na een jaar weer afscheid van ze moeten nemen.’

meer

Ayellet Grassiani (2016)

Anne Frank Huis

‘ De ASF-vrijwilliger is echt een belangrijk onderdeel van onze afdeling Groepsontvangsten. De Anne Frank Stichting werkt al heel lang samen met de organisatie ASF. De afgelopen 4 jaar ben ik mentor van de ASF-vrijwilliger. Het is elk jaar weer leuk en spannend wie er komt en hoe het zal gaan. De eerste paar weken leert de ASF-er ons, de afdeling, onze werkzaamheden en het museum kennen.  Wij als afdeling leren natuurlijk ook de ASF-er kennen. Het is bijzonder om te zien hoe gemotiveerd en enthousiast de vrijwilligers zijn.  De eerste weken loopt de vrijwilliger met verschillende collega’s en hun groepen mee. Daarnaast verdiept de hij of zij zich meer en meer in het verhaal van Anne Frank, de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Na 5 of 6 weken ontvangt de ASF-vrijwilliger zijn of haar eerste groep in het Duits. Nederlands leren de ASF-ers bij ons heel snel, supergoed vinden wij dat! Na 11 maanden is het afscheid nemen elke keer weer moeilijk! Het leuke is dat we nog contact hebben met meerdere vrijwilligers die hier de afgelopen jaren gewerkt hebben. Onze afdeling waardeert de organisatie ASF zeer en we zijn blij dat we al zo lang samenwerken. We hopen dat ook nog lang te blijven doen.’

meer

Conrad Köckert (2016)

De Regenboog Groep

‘De Regenboog Groep zet zich in heel Amsterdam in voor mensen die in (sociale) armoede leven. Vrijwilligers van ASF maken daarbij al sinds lange tijd het verschil. Niet alleen omdat zij een heel jaar ons team versterken maar ook omdat zij op een open en niet-oordelende manier het contact met onze bezoekers aangaan. Hun insteek is niet professioneel maar toch helpen zij even goed als professionals, gaan de binding aan met Amsterdam en staan met beide benen op de grond. Hierom worden zij enorm gewaardeerd in onze organisatie.’

meer