De actuele vrijwilligersgroep 2016/17...

Op 9 september 2016 mochten wij weer 16 jonge mensen uit Duitsland in Nederland welkom heten. De helft van het vrijwilligersjaar zit er op.

meer

ASF Projectpartnerbijeenkomst 2017 bij Stichting Kwintes in Amersfoort

Jaarlijks organiseert ASF Nederland een bijeenkomst met de partnerorganisaties om ervaringen en ideeën met elkaar uit te wisselen - dit jaar te gast bij Kwintes in de Driehoek.

meer

Contact

Barbara Schöpping
ASF Nederland
Ketelhuisplein 7
1054 RD Amsterdam
tel.: 020-6842723
e-mail: asf[at]xs4all.nl

Nieuws

Nieuwsbrief ASF Juli 2017

De verkiezingen in Nederland en Frankrijk liggen achter ons. Het resultaat werd gelukkig niet de gevreesde meerderheden van de rechtspopulisten. Tijdens de jaarlijke ‘Jahrestagung’ van ASF in Berlijn met als thema ‘Courage’ werd in een podiumgesprek met deelnemers uit Frankrijk, Griekenland en Duitsland gekeken naar de geschiedenis van het rechts-populisme, de verschillende vormen van uitingen in deze landen en vooral ook naar manieren van omgaan ermee en verzet ertegen. In deze nieuwsbrief lezen jullie berichten over verschillende activiteiten van het afgelopen half jaar: ASF vrijwilliger Anna Behre kijkt tevreden terug op het opnieuw geslaagde project Verzet je! Vincent van der Meer waarom hij al voor de tweede keer bij het zomerkamp Osnabrück meedoet en bestuurslid Gregor Walz verklaart hoe de Vrienden van ASF bij het zomerkamp in Deventer kwamen. Verder is er een bericht van ASF vrijwilliger Paula Korschildgen over een seminar met de Anne Frank Stichting in Oswieçim te lezen. Tenslotte neemt ons Nina Perkowski mee naar het antwoord op de vraag: Hoe is het verder gegaan met...?    

Vrijwilligers aan het woord

Culturele verschillen Duitsland-Nederland, geschreven door Anna Behre, ASF vrijwilliger bij RADAR Rotterdam 2016/17

Nieuwsbrief ASF Februari 2017

Met de verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland is 2017 een belangrijk jaar. Met gemengde gevoelens bekijken wij de aanloop ernaartoe, onzeker wat erna gaat komen. Helaas boeken rechts-populistische bewegingen in veel Europese landen succes. Tegelijkertijd geven de vele protesten hoop. Laten wij ons blijven inzetten voor gelijke rechten en voor solidariteit met minderheden. In deze nieuwsbrief komen jullie meer ter weten over (voormalige) ASF-projectpartners die zich met uitsluiting en/of rechten van minderheden bezig houden. Verder vinden jullie een bericht over een bijzonder seminar “Paths of Prejudice and Justice” en een verslag van de actuele vrijwilligers bij Kwintes in Amersfoort. Dineke Stam laat ons weten wat zij als mentor van ASF-vrijwilligers leuk vindt en Laurie Slegtenhorst neemt ons mee naar het antwoord op de vraag: Hoe is het verder gegaan met...?