De nieuwe vrijwilligersgroep 2016/17...

Op 9 september 2016 mochten wij weer 16 jonge mensen uit Duitsland in Nederland welkom heten. De helft van het vrijwilligersjaar zit er op.

meer

ASF Projectpartnerbijeenkomst 2017 bij Stichting Kwintes in Amersfoort

Jaarlijks organiseert ASF Nederland een bijeenkomst met de partnerorganisaties om ervaringen en ideeën met elkaar uit te wisselen - dit jaar te gast bij Kwintes in de Driehoek.

meer

Contact

Barbara Schöpping
ASF Nederland
Ketelhuisplein 7
1054 RD Amsterdam
tel.: 020-6842723
e-mail: asf[at]xs4all.nl

Meld je nu aan!

Zomerkampen 2017

Op uitnodiging van het Etty Hillesum Centrum in Deventer organiseert ASF voor de 5de keer een internationaal zomerkamp in Deventer. Meld je hier aan!

Of meld je aan voor een van de andere internationale zomerkampen in andere landen!

meer

Nieuws

Nieuwsbrief ASF Februari 2017

Met de verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland is 2017 een belangrijk jaar. Met gemengde gevoelens bekijken wij de aanloop ernaartoe, onzeker wat erna gaat komen. Helaas boeken rechts-populistische bewegingen in veel Europese landen succes. Tegelijkertijd geven de vele protesten hoop. Laten wij ons blijven inzetten voor gelijke rechten en voor solidariteit met minderheden. In deze nieuwsbrief komen jullie meer ter weten over (voormalige) ASF-projectpartners die zich met uitsluiting en/of rechten van minderheden bezig houden. Verder vinden jullie een bericht over een bijzonder seminar “Paths of Prejudice and Justice” en een verslag van de actuele vrijwilligers bij Kwintes in Amersfoort. Dineke Stam laat ons weten wat zij als mentor van ASF-vrijwilligers leuk vindt en Laurie Slegtenhorst neemt ons mee naar het antwoord op de vraag: Hoe is het verder gegaan met...?

Een ASF-jaar

Anika Hühn was 2015/16 ASF-vrijwilligster bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Anika nam deel aan het programma EVS (European Voluntary Service), onderdeel van Erasmus+. Hier leest u meer over haar jaar in Nederland.

Nieuwsbrief ASF Juli 2016

Toen ik de uitkomst van het referendum in Groot-Brittannië hoorde moest ik meteen aan onze themamiddag in 2014 denken. Het Europa van Max Kohnstamm, daar ging het die middag over. De onzekerheid over de toekomst van het Europese project is enorm groot, de vrees voor groeiend nationalisme en racisme in de Europese landen is helaas reëel. Des te belangrijker blijft onze inzet voor een vreedzaam en open Europa.

In deze nieuwsbrief vinden jullie berichten over verschillende activiteiten van het afgelopen half jaar. Overschaduwd wordt de nieuwsbrief door het overlijden van twee oude en trouwe vriendinnen van ASF: Mirjam Ohringer en Truus Menger. Het is moeilijk te bevatten dat Mirjam op 29 mei op 91 jarige leeftijd is overleden en Truus, nog geen drie weken later, op 18 juni op 92 jarige leeftijd. Ik ben zeer dankbaar voor alle ontmoetingen met Mirjam en met Truus; voor hun kracht, hun vrolijkheid, hun dapperheid, maar ook de eerlijke manier waarop zij hun twijfels en hun verdriet gedeeld hebben. Mirjam en Truus blijven in ons hart.