ASF Nederland

Wie we zijn

ASF Nederland

Wie we zijn

ASF Nederland

Wie we zijn

ASF Nederland

Wie we zijn

ASF Nederland

Wie we zijn

ASF Nederland

Wie we zijn

Gezamelijke kerdienst van ASF en de Deutsche Gemeinde in Amsterdam

Op zondag 1 november vindt de gezamenlijke kerkdienst met de Deutsche Evangelische Gemeinde in Amsterdam plaats. In het kader van de Oecumenische Friedensdekade van de Duitse Protestantse Kerk geven ASF en pastorin Janina Glienicke samen vorm aan de kerkdienst. Het thema dit jaar is: Umkehr zum Frieden.
Aanmelding is verplicht, meer informatie:

meer

De nieuwe vrijwilligers

In september zijn de nieuwe vrijwilligers op de verschillende werkplekken weer aan de slag gegaan. We zijn blij dat dat desondanks de crisis mogelijk is. Voor vrijwilligers een hele stap juist in deze periode. Voor onze projectpartners (de organisaties waar de vrijwilligers actief zijn) een ondersteuning die welkom is, maar ook niet altijd makkelijk te organiseren in deze tijd.
Ontmoetingen mogelijk te maken is een van de kerndoelen van ASF, deze ontmoetingen zijn in deze tijd lastiger te organiseren. Onze vrijwilligers werken bijvoorbeeld met ouderen, met dak- en thuislozen, met mensen in moeilijke situaties. Juist nu is deze hulp belangrijk en waardevol!
We leven met elkaar in een spannende ‘coronatijd’, die het leven van ons allemaal voorlopig ingrijpend heeft veranderd. Waar we gedwongen zijn onze dagelijkse activiteiten bij te stellen aan wat nu mogelijk en haalbaar is. Dat is voor u en voor ons allemaal een zoektocht. Ook voor de werkzaamheden van ASF in Nederland.

ASF roept vrijwilligers op om terug te keren

Ons vrijwilligersprogramma is erg getroffen door de huidige Corona-crisis. Veel landen hebben strenge maatregelen getroffen wat betreft hun landsgrenzen en de publieke ruimte. Herinneringscentra en musea zijn gesloten en dit heeft grote gevolgen – ook op de individuele bewegingsvrijheid. De reismogelijkheden zijn beperkt en het Duitse ministerie van buitenlandse zaken roept mensen uit Duitsland op, naar Duitsland terug te keren. Deze oproep geldt ook voor vrijwilligers in het buitenland.

ASF is momenteel bezig met het organiseren van de terugreizen van de vrijwilligers naar Duitsland en de overige thuislanden, voordat er verdere reisbeperkingen worden ingevoerd. Onze aandacht en zorg gaat op dit moment naar de mensen, die we begeleiden.

Veel van de vrijwilligers kunnen niet meer in hun projecten werken, omdat deze gesloten zijn of omdat werk met mensen uit risicogroepen niet meer mogelijk is. Daarnaast is er in enkele landen ook sprake van een lock-down.

We betreuren het, dat het belangrijkste aspect van ons werk, namelijk de vrijwilligersdiensten en de internationale ontmoetingen tussen mensen, op dit moment niet meer mogelijk zijn. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk begrip voor alle maatregelen die getroffen worden om deze pandemie te bestrijden, en willen we er alles aan doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Ook voor ASF is het werk op dit moment alleen in flexibele of deels ook beperkte mate mogelijk. Veel van onze medewerkers werken vanuit huis. U kunt ons het beste per e-mail bereiken. We willen u vragen, om zaken die nu geen dringende prioriteit hebben, voor nu te laten wachten.
Op dit moment kunnen we geen uitspraken doen over evenementen of programma’s in de verdere toekomst. We houden ons aan de richtlijnen van de desbetreffende autoriteiten, zowel die uit Duitsland als ook de partnerlanden. Wanneer evenementen afgezegd zullen moeten worden, zullen wij dit verder communiceren.

Laten we allen met elkaar ervoor zorgen, dat we de mensen beschermen, die onze begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

We wensen u verder veel gezondheid toe!