ASF Nederland

Wie we zijn

ASF Nederland

Wie we zijn

ASF Nederland

Wie we zijn

ASF Nederland

Wie we zijn

ASF Nederland

Wie we zijn

ASF Nederland

Wie we zijn

Gezamenlijke kerkdienst van ASF en de Deutsche Gemeinde in Amsterdam

Op zondag 1 november vindt de gezamenlijke kerkdienst met de Deutsche Evangelische Gemeinde in Amsterdam plaats. In het kader van de Oecumenische Friedensdekade van de Duitse Protestantse Kerk geven ASF en pastorin Janina Glienicke samen vorm aan de kerkdienst. Het thema dit jaar is: Umkehr zum Frieden.
Aanmelding is verplicht:

meer

De nieuwe vrijwilligers

In september zijn de nieuwe vrijwilligers op de verschillende werkplekken weer aan de slag gegaan. We zijn blij dat dat desondanks de crisis mogelijk is. Voor vrijwilligers een hele stap juist in deze periode. Voor onze projectpartners (de organisaties waar de vrijwilligers actief zijn) een ondersteuning die welkom is, maar ook niet altijd makkelijk te organiseren in deze tijd.
Ontmoetingen mogelijk te maken is een van de kerndoelen van ASF, deze ontmoetingen zijn in deze tijd lastiger te organiseren. Onze vrijwilligers werken bijvoorbeeld met ouderen, met dak- en thuislozen, met mensen in moeilijke situaties. Juist nu is deze hulp belangrijk en waardevol!
We leven met elkaar in een spannende ‘coronatijd’, die het leven van ons allemaal voorlopig ingrijpend heeft veranderd. Waar we gedwongen zijn onze dagelijkse activiteiten bij te stellen aan wat nu mogelijk en haalbaar is. Dat is voor u en voor ons allemaal een zoektocht. Ook voor de werkzaamheden van ASF in Nederland.

Foto: Maurice Meyer

Afscheidsdag met de groep vrijwilligers 21 augustus Goethe Institut Amsterdam

Eind augustus hebben wij afscheid genomen van de groep vrijwilligers. Zij hebben een bijzonder vrijwilligersjaar meegemaakt: De spannende eerste maanden, de gewenning aan hun werk en aan Nederland en in maart de aprupte onderbreking ivm de corona-pandemie en de terugroep van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Gelukkig konden in juni de meeste vrijwilligers weer naar Nederland terugkeren en hier hun vrijwilligersdienst voortzetten. Wel onder veranderde omstandigheden, maar toch waren wij blij met elke vrijwilliger die weer in Nederland was. De afscheidsdag was dan ook een leuke gelegenheid om elkaar te zien, ook de vrijwilligers die in Duitsland gebleven waren hebben eraan deelgenomen.