Stichting Vrienden ASF Nederland in het kort

Jubileum 2009

Jubileum 2009

De Stichting is vanaf 1 januari 2015 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Om  ons werk goed te kunnen verrichten blijven we afhankelijk van financiële ondersteuning. Soms kunnen we onze activiteiten (gedeeltelijk) gefinancierd krijgen van fondsen. Maar we blijven afhankelijk van giften van particulieren. Deze giften hebben we de afgelopen jaren regelmatig gekregen en konden we ook goed gebruiken.  

Onze Vriendenstichting heeft afgelopen jaar officieel de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Wij zijn hier uiteraard zeer blij mee. Die status is toegekend door de Belastingdienst en biedt fiscale voordelen voor gevers. Donateurs van onze stichting kunnen, door onze ANBI status, hun giften op deze manier aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.  Kijk voor details van die voordelen op de site van de belastingdienst.

De belastingdienst verlangt volledige transparantie van ANBI instellingen zoals de onze. Dat houdt in dat allerlei gegevens over de stichting voor iedereen ook zichtbaar zijn op onze internetsite.

Al u ons werk een warm hart toedraagt en u het niet al te ingewikkeld wilt maken, kunt u ons natuurlijk ook steunen door een bijdrage over te maken op banknummer NL64INGB0005035108 op naam van Stichting Vrienden ASF Nederland, Amsterdam. Onder vermelding gift Vriendenstichting ASF. 

Rien van der Velden
penningmeester

Doelstellingen

De Stichting Vrienden ASF Nederland is opgericht in december 2005. De Stichting wil bijdragen aan een dialoog over diverse onderwerpen zoals herdenken, discriminatie van minderheden, racisme en antisemitisme, intercultureel en interreligieuze uitwisseling in een breder historisch en actueel perspectief. De dialoog tussen de generaties is daarin van groot belang. De doelstelling het welbevinden van mensen en de vrede te bevorderen wordt vorm gegeven door de actieve ondersteuning van de werkzaamheden van de organisatie Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Nederland en het organiseren van diverse activiteiten.