Uitnodiging voor ASF thema-avond - Herinneren en herdenken in dialoog

Twee opmerkelijke tentoonstellingen vonden dit jaar bijna tegelijkertijd plaats:

De tentoonstelling ‘Zijn joden wit?’ van het Joods Cultureel Kwartier en de ‘Slavernij’ tentoonstelling van het Rijksmuseum. In het Joods Cultureel Kwartier werd kritisch gekeken hoe Joden binnen bijvoorbeeld de Black Lives Matter beweging worden gezien. Zijn Joden deel van de witte meerderheid of zijn zij een minderheid? In de ‘Slavernij’ tentoonstelling van het Rijksmuseum kregen bezoekers de gelegenheid om stil te staan bij persoonlijke verhalen van tot slaaf gemaakten en de rol hierbij van kunst in het museum.

De ASF thema-avond staat in het teken van twee
historische thema’s die volop in de actualiteit staan: Antisemitisme (en de Holocaust) en slavernij. Tijdens de bijeenkomst komen betrokkenen bij de totstandkoming van beider tentoonstellingen aan het woord. Wij willen een dialoog op gang brengen met de sprekers en het publiek over het feit dat de verschillende geschiedenissen regelmatig met elkaar worden vergeleken en soms concurrerend aan elkaar worden gepresenteerd. Waarom gebeurt dit? En hoe kunnen deze thema’s zonder elkaar te beconcurreren een plek krijgen in de samenleving?

Samen met de volgende inspirerende sprekers gaan wij op zoek naar antwoorden:

 

Aspha Bijnaar promoveerde als sociologe aan de UvA, is onderzoeker, schrijfster, conceptontwikkelaar, directeur van EducatieStudio en van Musea Bekennen Kleur.

Emile Schrijver is algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam en bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Joods Cultureel Erfgoed, in het bijzonder van het Joodse Boek aan de Universiteit van Amsterdam.

Joandi Hartendorp gaat het gesprek modereren. Zij is onderzoeker op het gebied van Holocaust en slavernij representatie en herinnering en docent post-koloniale geschiedenis

 

Datum: 3 november 2021, 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Plaats: Goethe Institut, Amsterdam (Herengracht 470)

 

Aanmelden:

ASF Nederland

E-mail: asf@xs4all.nl

Tel.: 020 – 684 27 23 of 06-81382711

 

De 3G-regel is van toepassing, d.w.z. alleen toegang voor personen die GEVACCINEERD, GENEZEN of GETEST zijn.
• GEVACCINEERD: De volledige vaccinatie moet ten minste 14 dagen geleden hebben plaatsgevonden.
• GENEZEN: U wordt als genezen beschouwd als de Corona-infectie ten minste 28 dagen geleden tot maximaal zes maanden geleden heeft plaatsgevonden.
• GETEST: De test mag niet ouder dan dan 24 uur (antigeentest) of 48 uur (PCR-test) zijn.
Gelieve bij toegang de nodige bewijzen voor te leggen.