In maart 2017 organiseerde ASF voor de eerste keer het seminar Memory Walk. Wel weer in bewezen samenwerking met de Anne Frank Stichting.

Wat is een monument? Wat is de belangrijkste reden er een te bouwen en voor wie is het bedoeld? In welke verhouding staat het tot het verleden, het heden en de toekomst? Deze centrale vragen vormden de inleiding in de workshop 'Memory Walk' in het Anne Frank Huis.

Een artikel geschreven door Nelly Möller, ASF vrijwilliger in het Wijkpastoraat Oude Noorden in Rotterdam 2016/17

De begeleiders van de workshops; Jan Paul, Aaron en Anton legden uit dat het de bedoeling was zelf drie filmpjes van zo'n drie tot vijf minuten te maken over Amsterdamse monumenten die we zelf mochten uitkiezen. We zouden onderzoek verrichten naar deze monumenten en er mensen over interviewen. Hoewel wij, de 16 vrijwilligers in Nederland, na het vroege opstaan en de treinreis aanvankelijk nogal slaperig waren, maakte de vermoeidheid al snel plaats voor nieuwsgierige voorpret over de komende dagen.

Na de introductie van het thema van de workshop en de lunch in de mooie Otto Frank zaal vertrokken we, begeleid door een heerlijk zonnetje, met de hele groep voor een wandeling langs 16 Amsterdamse monumenten. Voor mij, vrijwilligster in Rotterdam, liet de stad Amsterdam zich, met deze zeer diverse monumenten; klein en onopvallend of groot en imposant; van een heel andere kant zien.

Aan de hand van de thematiek van de monumenten en de omgang met deze op verschillende manieren in het stadsbeeld geïntegreerde monumenten, begreep ik beter hoe de stad Amsterdam en de in Amsterdam wonende mensen met haar geschiedenis omgaan. Welke thema's zijn nog zeer actueel, pijnlijk en/of niet verwerkt, misschien zelfs verdrongen?

Door alle indrukken opgedaan tijdens de 'Memory Walk' van de dag ervoor, hadden we een duidelijker beeld van de monumenten dan na het algemene discours over monumenten de eerste ochtend. Al snel werden er drie groepen gevormd die elk een monument kozen om er een korte film over te maken. Er werd gewerkt aan filmpjes over 'Mama Baranka' in het Vondelpark, 'Joodse Jongensweeshuis' voor de Nationale Opera en het Nationaal monument slavernijverleden in het Oosterpark.

„Mama Baranka“ is een beeld in het Vondelpark geplaatst op de plek waar in 1983 een jongen werd doodgestoken door een skinhead. Het treurige verhaal van de jongen en het monument zijn een duidelijke boodschap tegen racisme. [1]

Het monument 'Joodse Jongensweeshuis' is een tekst op lichte, in de straat verwerkte stenen gelegd die laten zien waar het weeshuis voor dove joodse jongens ooit stond. De in het weeshuis wonende dove kinderen werden, samen met een aantal van hun verzorgers, werden in 1943 naar Sobibor gedeporteerd en daar allemaal vermoord.[2]

Het Nationaal monument slavernijverleden in het Oosterpark is een in 2002 geplaatst monument dat de afschaffing van de slavernij in Nederland op 1 juli 1863 herdenkt. [3]

De middag werd ook besteed aan onderzoek en voorbereiding. Alle drie de groepen hebben ervoor gekozen de in het begin genoemde centrale vragen te stellen aan mensen die langs het door hun gekozen monument liepen. Daarna kregen we een korte uitleg over het maken van films. We leerden dat je ervoor moet zorgen dat de microfoon niet zichtbaar is, maar dat de kwaliteit van de geluidsopname tegelijkertijd wel goed moet zijn en dat het belangrijk is vanuit welke hoek er gefilmd wordt omdat je anders mogelijk het effect van de geïnterviewde verstoort.

Meteen daarna werd de opgedane kennis in de praktijk gebracht: iedere groep ging nu, gewapend met een camera, microfoon en een statief, op weg naar het monument.

Beide andere dagen werden besteedt aan het 'cutting and editing'. Hoe kun je het filmmateriaal goed structureren? Welke stijl moet de film hebben en hoe kun je dat met het editen goed in beeld brengen?

Donderdag, ter afsluiting van de workshop, hebben de drie groepen dan, met lekkere taart en koffie, genoten van de première van onze filmpjes. Na vier dagen geconcentreerd werken zijn er zo drie leuke en individuele filmpjes ontstaan.


[1] Zie http://www.nelsoncarrilho.com, 12.04.2017

[2] Zie http://jck.nl/en/node/1783, 12.04.2017

[3] Zie  https://www.ninsee.nl/Nationaal-slavernijmonument, 12.04.2017