Vrijwilligerswerk in Nederland

Vrijwilliger Julia Heni viert "burendag" met mensen in haar project Stem in de Stad, Haarlem.

Van de 180 ASF-vrijwilligers per jaar werken er ongeveer 18 in Nederland. De vrijwilligers gaan de uitdaging aan in een nieuw land te werken aan een stabiele vrede, mensenrechten en de acceptatie van minderheden. Dit doen ze in projecten die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog, maar bijvoorbeeld ook bij organisaties die met daklozen, gehandicapten of vluchtelingen werken.

Vrijwilligers Hannah Reitter en Ina Braune aan het taart bakken voor cliënten van Stichting De Regenboog

Elk jaar in september komt een nieuwe generatie vrijwilligers vanuit Duitsland naar Nederland. De meeste vrijwilligers zijn tussen de 18 en 25 jaar oud. Een jaar lang werken ze in een project en leren de Nederlandse taal en cultuur kennen.

Dit gebeurt al sinds vele jaren. In 1959 kwamen de eerste ASF-vrijwilligers naar Nederland. ASF werd na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland opgericht. De oprichters wilden de door Duitsland aangevallen landen helpen hun land weer op te bouwen. De eerste vrijwilligers in Nederland hielpen bij het bouwen van huizen.

Voor ASF is het erg belangrijk om de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de nawerkingen ervan te herkennen. De vrijwilligers leren daarom tijdens seminars meer over die periode in de geschiedenis en over de gevolgen ervan. Ook het voorkomen van discriminatie en uitsluiting vandaag de dag is een belangrijk thema.

Verschillende projecten

De vrijwilligers werken een jaar lang bij een projectpartner van ASF. De  projectplekken kunnen worden verdeeld in herinneringsprojecten, educatieve projecten en sociaal-maatschappelijke projecten.

In bijna elk oorlogs- of herinneringscentrum in Nederland werkt een ASF-vrijwilliger. De vrijwilligers geven rondleidingen door het Anne Frank Huis of helpen mee bij het opzetten van educatieve projecten in het Joods Historisch Museum. Achter de balie van Herinneringscentrum Kamp Westerbork is ook regelmatig een vrijwilliger te vinden. In de herinneringsprojecten zijn de vrijwilligers veel met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog bezig.

De meeste projecten in Nederland horen bij de social-maatschappelijke projecten. In deze projecten is er direct contact tussen vrijwilligers en mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij. Vrijwilligers wonen bijvoorbeeld een jaar lang met mensen met een beperking in de Ark in Gouda of bieden een luisterend oor aan drugsverslaafden bij Stichting De Regenboog. Ook het begeleiden van vluchtelingen of werklozen behoort tot de werkzaamheden.

Een lijst met alle projecten is te vinden via projectpartners.

Niet alleen werk

Het jaar in Nederland bestaat niet alleen uit werken. De vrijwilligers volgen een aantal seminars, waarin ze over de geschiedenis en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, over Nederland en de Nederlandse herinneringscultuur leren, en over maatschappelijke vraagstukken nadenken.

En natuurlijk hoort Nederlands leren ook bij het jaar vrijwilligerswerk.

Als vrijwilliger sta je er niet alleen voor. Natuurlijk zijn er collega’s en huisgenoten die kunnen helpen bij problemen, maar elke vrijwilliger krijgt ook een mentor. De mentor is een persoon die niets met het werk te maken heeft en kan helpen bij moeilijkheden. Bovendien leren de vrijwilligers elkaar door de seminars goed kennen en kunnen elkaar dus ook steunen. Ook staat de coördinator in Nederland altijd voor de vrijwilligers klaar.

Voor Duitse vrijwilligers bestaat de mogelijkheid naar Nederland te gaan, maar andersom kan ook. Nederlanders die als vrijwilliger naar Duitsland willen, kunnen kijken op Vrijwilligerswerk in Duitsland.