Mentorproject voor de vrijwilligers

Juni 2021, Theetuin Heyligenberg, Leusden (Foto: Marloes Stokvis)

Sinds 2006 zijn er mentoren voor de vrijwilligers. Zij zijn aanspreekpersoon voor de vrijwilligers en staan buiten de projecten. Op deze manier kunnen ze een brug zijn naar de Nederlandse samenleving.

Eva Thiel, vrijwilliger Castrum Peregrini 2015-2016:
'Gedurende mijn jaar als ASF-vrijwilliger was het contact met mijn mentor Jeanette ontzettend belangrijk voor mij en zij is zelfs een goede vriendin geworden waarmee ik, ook wanneer ik weer in Duitsland ben, in contact hoop te blijven. Zij heeft niet alleen altijd de vele vragen die in de loop van mijn vrijwilligersjaar opkwamen beantwoord, maar mij ook zeer veel geleerd over het jodendom en de Nederlandse cultuur. Dit waren thema's waarmee ik bij mijn project minder mee in aanraking kwam.'

Ute Brandhorst, mentor sinds 2006: ‘Het is boeiend om jonge Duitse ASF-vrijwilligers te begeleiden. Hun enthousiasme, openheid, idealisme en de ideeën waarmee zij zich een jaar lang hier inzetten zijn inspirerend. Het betekent voor mij ook het herbeleven van mijn eigen ervaringen als vrijwilliger van ASF. Ik beleef het als een wederzijdse verrijking om elkaar een tijdje te volgen.’