Projecten in Nederland

Een overzicht van de organisaties in Nederland waar vrijwilligers van ASF werkzaam zijn:

Sociale projecten

Beth Shalom, Amsterdam, een multifunctioneel zorgcentrum voor joodse ouderen. Het biedt verzorging, verpleging en huisvesting. Beth Shalom beschikt over twee locaties, één in Buitenveldert en één in Osdorp.

De Ark Gouda, een leefgemeenschap waarin mensen met een geestelijke handicap samenwonen met niet-gehandicapten. Verspreid over de wereld bestaan er zo’n 100 Arkgemeenschappen.

Dagcentrum Maccabiadelaan, Amstelveen.  Het Sinai Centrum is een joodse instelling voor geestelijke gezondheidszorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap. Het Sinai Centrum is  gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma ten gevolge van oorlog, geweld en verlies. Een belangrijke meerwaarde van behandeling in het Sinai Centrum vindt zijn oorsprong in de Joodse identiteit.

Stem in de Stad, Haarlem, een oecumenisch diakoniecentrum in de binnenstad van Haarlem. Er zijn verschillende activiteiten zoals in het „wereldhuis“ voor vluchtelingen en migranten, of in het aanloopcentrum voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning, een warme maaltijd of die gewoon andere mensen wil ontmoeten.

De Regenboog Groep, Amsterdam biedt hulp aan drugsgebruikers en prostituees in verschillende aanloopcentra, waar cliënten komen om koffie te drinken, te douchen, naalden te ruilen of te helpen bij de activiteiten.

Stichting Kwintes, Amersfoort is een instelling voor maatschappelijke opvang die verschillende voorzieningen in de stad heeft. Hierbij horen o.a. het Woonerf (voor begeleid-zelfstandig-wonen), de algemene crisisopvang en een inloopcentrum voor dak- en thuislozen.

Wijkpastoraat Oude Noorden, Rotterdam is een buurtcentrum in het stadsdeel Oude Noorden. Dit stadsdeel is een buurt met veel verschillende bewoners, velen van hun met roots buiten Nederland. Het is grotendeels een arme wijk. Het Wijkpastoraat ondersteunt de bewoners met verschillende activiteiten, ook voor kinderen en jongeren. Het kleine team van vaste medewerkers wordt ondersteund door vrijwilligers uit de buurt.

 

Herdenkingsprojecten

Anne Frank Stichting, Amsterdam omvat onder meer een educatieve afdeling, een bibliotheek en een documentatiecentrum. De educatieve afdeling ontvangt groepen die een rondleiding door ‘het Achterhuis’ (waar Anne Frank haar dagboek heeft geschreven) willen volgen. Daarnaast richt de stichting zich op de ontwikkeling van educatieve projecten op het gebied van interculturele ontwikkeling, voorlichting, buitenland, extreem-rechts etcetera.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen bestaat uit drie afdelingen: 1. het Terrein kamp Westerbork; het “doorgangskamp” in de Tweede Wereldoorlog,  2. het Nationaal Monument Westerbork en  3. het Herinneringscentrum Kamp Westerbork; een museum en educatief informatiepunt. In het herinneringscentrum vinden wisselende tentoonstellingen plaats.

Joods Cultureel Kwartier, Amsterdam – naast de vaste tentoonstelling (over religie, cultuur en een brede scala van aspecten van de geschiedenis, de band met de staat Israël, ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog en de invloed van de Nederlandse samenleving op de joodse cultuur) zijn er ook wisselende tentoonstellingen in het museum.

Nationaal Monument Kamp Vught, Den Bosch is een herinneringscentrum, dat zich bevindt op de historische locatie van het voormalige „Konzentrationslager Herzogenbusch“. Het centrum bestaat uit een bezoekerscentrum en het voormalige kampterrein. In het bezoekerscentrum zijn in de vaste tentoonstelling o.a. persoonlijke verhalen, brieven, dagboeken, foto’s, filmfragmenten en voorwerpen van slachtoffers, daders en omstanders te vinden. Tot het programma behoort ook de mogelijkheid tot rondleidingen over een deel van het voormalig kampterrein.

Verzetsmuseum, Amsterdam – Het museum richt zich op de geschiedenis en de verschillende vormen van verzet tijdens de Duitse bezetting. Hierin vormen de ervaringen van gewone mensen de basis om het ondewerp te behandelen. Naast de vaste tentoonstelling worden in wisselexposities historische onderwerpen verdiept of wordt op hedendaagse vormen van verzet tegen onverdraagzaamheid ingegaan.

Scholings- en PR-projecten

RADAR, Rotterdam, is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie en is werkzaam in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Zuid-Holland-Zuid.
RADAR bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting waarin iedereen  gelijke kansen geboden krijgt. RADAR verhindert en verhelpt gevallen en gevoelens van discriminatie, zoekt samenwerking en deelt kennis. Deskundigheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid en onpartijdigheid zijn daarbij kernwaarden.