Fredstjeneste med ASF
- for søkere bosatt i Norge

ASF – Aktion Sühnezeichen Friedensdienste («Aksjon Soningstegn Fredstjeneste»)
ASF har helt siden 1960 engasjert seg for forsoning og fred etter andre verdenskrig. I hovedsak skjer dette ved å formidle frivillige til andre land slik at de kan gjøre en samfunnsnyttig innsats der de er velkomne, og samtidig møte andre kulturer og mennesker. Vi mener at slike møter skaper en grobunn for et fredelig og medmenneskelig samfunn. Derfor kaller vi vårt frivillige arbeid også «fredstjeneste», og våre frivillige «fredsarbeidere». Arbeidet bidrar til gjensidig forståelse og internasjonal solidaritet, men også til rettferdighet, fred og ivaretakelse av menneskerettigheter. ASF har hovedkontor i Berlin og samarbeider aktuelt med 14 land som har blitt rammet av nasjonalsosialismens hat, overgrep og forfølgelser, deriblant Norge.

Fredstjeneste med ASF
Aktuelt arbeider rundt 20 frivillige fra flere land i Tyskland. Til sammen har vi rundt 180 frivillige i Belgia, Frankrike, Belarus, Israel, Nederland, Norge, Polen, Russland, Storbritannia, Tsjekkia, Ukraina, Hellas, USA og Tyskland hvert år. Arbeidet foregår i forskjellige samfunnsnyttige prosjekter, bl.a. sykehjem, sosiale institusjoner, historisk-politiske organisasjoner, minnesteder mm.

Det tyske frivilligprogrammet gjennomføres på engelsk, men i arbeidet i prosjektene er arbeidsspråket til vanlig tysk. Det forutsettes derfor at søkerne har grunnleggende tyskkunnskap og er villige til å lære mer tysk underveis. Du finner en oversikt over prosjektene og arbeidsmulighetene i Tyskland her.

Er du interessert i frivilligarbeidet i Tyskland? I menyen til høyre finner du mer informasjon.

 

 

Fra Norge til Tyskland med ASF

Frivilligtjenesten gjennomføres alltid sammen med andre frivillige fra forskjellige land. Seminar- og arbeidsspråk er tysk og engelsk.

Søknadsfrist 31.1.2022

Søkere fra Norge kan søke fram til 31.1.2022. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med ASF Norges koordinator
Doris Wøhncke

Post- og besøksadresse:
Arbeidersamfunnets Plass 1
0181 Oslo