Frivillig tjeneste i Tyskland

Hvert år kommer rundt 20 internasjonale frivillige til Tyskland for å gjøre en frivillig-
tjeneste med ASF. De kommer fra land som USA, Norge, Nederland, Polen eller Israel.

De frivillige er engasjert i opplæring og formidling innenfor historie, politikk og samfunnskunnskap, for eksempel knyttet til ulike minnesteder.

De internasjonale frivillige jobber bl.a. ved minnesentre, museer, besøkestjenester for eldre mennesker som tilhører jødiske menigheter eller er tidligere fanger fra nasjonalsosialistiske straffeleirer, hjelper og støtter personer med nedsatt funksjonsevne eller arbeider i menneskerettighetsorganisasjoner eller flyktningprosjekter. De fleste prosjektene er lokalisert i byer og tettsteder. Ofte er det to eller flere frivillige på samme sted som bor og jobber sammen.

De frivillige i Tysklandsprogrammet bør være åpen for å være del av en internasjonalt sammensatt gruppe og ha interesse for andre kulturer og andre lands historie og historieforståelse. Gode tyskkunnskaper er en viktig forutsetning – ikke bare for arbeidet i prosjektene og hverdagen i Tyskland, men også for kommunikasjonen med de andre frivillige i gruppen. Mange prosjekter er relatert til opplæring og formidling innenfor historie, politikk og samfunnskunnskap, og dette forutsetter naturligvis også gode tyskkunnskaper.

En spennende erfaring

Helt fra starten på 1960-tallet har ASFs frivilligtjeneste hatt som mål å muliggjøre dialog på tvers av landegrenser, kulturer og bakgrunn for å arbeide mot et felles mål: fred. De tyske frivillige som i alle år har reist til prosjektene i utlandet har vært den største og viktigste bærebjelken i dette arbeidet. I 1995 startet ASF det internasjonale programmet ”Frivilligtjeneste i Tyskland” etter at prosjektpartnere i flere land hadde ytret et ønske om også å kunne sende frivillige ”den andre veien”, altså til Tyskland.

For ASF og de frivillige er det internasjonale programmet ”Frivilligtjeneste i Tyskland” en spennende erfaring. Unge mennesker fra forskjellige land bor, jobber og lærer sammen i ett helt år. De deltar også i seminarer som tar for seg ulike lands historie og enkeltmenneskers skjebner. Hvordan huskes og tolkes hendelser og opplevelser offisielt og individuelt? Hvordan påvirker de vårt forhold til andre mennesker og land – og vårt engasjement i dag? For de internasjonale frivillige oppleves det som veldig berikende å lære mer om andre verdenskrig, tyskernes oppgjør med den samt nasjonalsosialismens fordommer, hat, vold og forfølgelse. De frivillige, eller fredsarbeiderne som de også heter, har forskjellige bakgrunner og kan sette ”tyske oppfatninger” om annen verdenskrig og nasjonalsosialismen i et nytt perspektiv. De stiller spørsmål og tar også spørsmål med seg tilbake til hjemlandet som danner grunnlag for en dynamisk forsoning også i nåtid.

Søknadsfrist 31.1.2022

Søkere fra Norge kan søke fram til 31.1.2022. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med ASF Norges koordinator
Doris Wøhncke

Post- og besøksadresse:
Arbeidersamfunnets Plass 1
0181 Oslo