Finansiering: Hva koster frivilligtjenesten -
og hva kan du bidra med?

 

Hva koster en frivilligtjeneste med ASF?

ASF er en frivilligorganisasjon og ikke et kapitalsterkt selskap. Vi er derfor avhengig av forskjellige ordninger og institusjoner, samt av at de frivillige bidrar til en viss grad.

En prosjektplass (per frivillig) koster mellom 1.200 og 1.500 € per måneden. ASF dekker rundt 75 % av disse kostnadene. Midlene kommer fra offentlige tilskudd og ordninger, samt pengegaver fra privatpersjoner, organisasjoner og trossamfunn. Den frivillige bidrar med de øvrige 25 %. Dette inkluderer pengene fra sponsorer, og det såkalte solidaritetsbidraget som hver en frivillig betaler før frivilligtjenesten starter:

De frivillige bidrar med:

 • Solidaritetsbidrag
 • Sponsor- / Faddergruppe
 • Rapportering

1. Hva er et solidaritetsbidrag?
Alle frivillige oppfordres til å betale et solidaritetsbidrag på 650 €, uansett hvor de kommer fra og hvor de skal jobbe. Dette bidraget er et felles løft av alle frivillige og er ikke knyttet til et bestemt land. Disse pengene har stor betydning for kvaliteten i vårt arbeid! Er du i en situasjon der det kan bli vanskelig å betale solidaritetsbidraget? Snakk med ASF-koordinatoren i ditt land. Dersom din økonomiske situasjon gjør det vanskelig å betale solidaritetsbidraget oppfordrer vi deg allikevel til å søke - vi finner en løsning. 

2. Hva er en sponsorgruppe
Frivillige fra land utenom Tyskland bør finne minst 10 sponsorer, og du bør ha funnet dem før du starter din frivilligtjeneste. ASF gir deg veiledning i å finne sponsorer som kan være både privatpersoner, firmaer eller organisasjoner og trossamfunn. ASF sender også ut kvitteringer eller bekreftelser på disse gavene slik at de evt. kan gi skattefradrag. Hver sponsor bør ha muligheten til å betale mellom 50 og 200 NOK per måned for å støtte ditt og vårt arbeid. Sponsor- eller faddergruppen kan også kalles støttegruppe (i økonomisk betydning). De som er med i denne gruppen, støtter ASF og din frivilligtjeneste med små gaver. De kan selvfølgelig også støtte deg ved å betale en del av ditt solidaritetsbidrag. Som takk mottar fadderne informasjon om det arbeidet ASF gjør, og dine personlige rapporter fra ditt arbeid. Fadderne er svært viktige for vårt informasjonsarbeid. De kan også veilede deg, følge deg opp og støtte deg underveis.

3. Rapportering / Prosjektrapport
For å gjøre ASF mer kjent ber vi alle våre frivillige om å skrive to rapporter i løpet av året. Disse rapportene er ment for fadderne og brukes dessuten i vårt informasjonsarbeid. Rapportene er også nyttige for deg selv - du reflekterer dine egne opplevelser og tanker samt setter de i kontekst til det du ønsker i utgangspunktet og hvor du står nå. Ta kontakt med ASF-koordinatoren i ditt lang for å få innsyn i tidligere prosjektrapporter.

ASF og prosjektpartnerne dekker mesteparten av det en frivilligtjeneste koster:

 • losji (enkelt- eller dobbeltrom, enkel standard, i bofellesskap)
 • kost og lommepenger (f.eks. 310 euro per måned i Tyskland)
 • transport med offentlig kommunikasjon (buss, trikk, t-bane) når det er nødvendig av hensyn til tjenesten
 • forsikringer (syke-, ulykkes- og ansvarsforsikring)
 • utgifter til visum
 • 4 seminarer i løpet av tjenesten
 • utgifter til språkkurs og materiell inntil 250 euro, for dem som må lære et nytt språk
 • reiseutgifter for reisen til prosjektlandet/prosjektstedet og for hjemreisen reiseutgifter til og fra seminarene

Søknadsfrist 31.1.2022

Søkere fra Norge kan søke fram til 31.1.2022. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med ASF Norges koordinator
Doris Wøhncke

Post- og besøksadresse:
Arbeidersamfunnets Plass 1
0181 Oslo