Forutsetninger for frivillig tjeneste gjennom ASF

De fleste frivillige er mellom 18 og 30 år, men vi har ingen øvre aldersgrense.

Vi ønsker oss frivillige som er interessert i historie, politikk og samfunn, og som utfører sitt arbeid hos våre samarbeidspartnere med hjerte og hode. ASF bistår de frivillige under forberedelsene og frivilliginnsatsen. Bl.a. tilbyr ASF reiser til minnesteder og minnesentre, sommerleirer og seminarer der nasjonalsosialismens årsaker og utvirkninger belyses. For oss er det et sentralt spørsmål hvordan historien påvirker vårt forhold til andre mennesker og land, og hva historien betyr for livet i de forskjellige landene i dag.

Frivilligtjenesten med ASF varer i 12 måneder. Denne tjenesten er verken inntektsgivende arbeid eller et aupair-opphold. De frivillige står ikke i et ansettelsesforhold. Istedenfor lønn får de frivillige lomme- og forpleiningspenger, samt kost og losji. Frivilliggruppen består av rundt 20 frivillige som møtes til seminarer og andere arrangement med jevne mellomrom gjennom året, der de diskutere og har det hyggelig sammen. De frivillige kan være ganske forskjellige og ha ulike meninger, blant annet om politikk, religion og livssyn. I de fleste prosjekter jobber minst to frivillige samme. 

Vi ønsker oss derfor søkere som liker å omgås andre, som kan samarbeide, er åpne og fleksible og som aksepterer andre holdninger og levemåter. Kort sagt bør du som frivillig ha evne og ønske til å lytte og lære, og være villig til å utfordre egne syn og bidra til et fredfullt, sosialt og medmenneskelig samfunn.

Det kreves ikke noen bestemt tro for å kunne søke om å bli ASF-frivillig. De frivillige hos ASF har sin bakgrunn i forskjellige religioner og kulturer. Noen er medlem i trossamfunn eller et livssynssamfunn, andre er ikke det. Vi forventer imidlertid at våre frivillige aksepterer og respekterer andres religion og livssyn.

Arbeidet i prosjektene forutsetter grunnleggende engelsk- og tyskkunnskap, samt viljen til å lære mer.
Er du usikker om dette passer for deg? Ta gjerne kontakt med vår koordinator i Oslo.

Søknadsfrist 31.1.2022

Søkere fra Norge kan søke fram til 31.1.2022. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med ASF Norges koordinator
Doris Wøhncke

Post- og besøksadresse:
Arbeidersamfunnets Plass 1
0181 Oslo