Fra søknad til frivilligtjeneste

Utvelgelse

Når vi har mottatt din komplette søknad, kan vi invitere deg til et informasjons- og utvelgelsesseminar. Invitasjonen sendes på e-post.

Seminaret finner vanligvis sted i januar eller februar. Programmet omfatter en orientering om organisasjonen ASF, dens verdigrunnlag og målsettinger, og vilkårene for en fredstjeneste med ASF. Så er det samtaler i grupper og enkeltvis der vi finner ut i fellesskap om ASF er den ”rette” organisasjonen for deg, og om det er samsvar mellom dine og våre ønsker og forventninger slik at det kan bli et fruktbart samarbeid.

Hvis du og vi etter informasjons- og utvelgelsesseminaret bestemmer oss for å samarbeide, får du en kontrakt for den frivillige tjenesten i utlandet. Denne kontrakten skal du signere og returnere til ASF innen 14 dager.

Forberedelse til den frivillige tjenesten

Som en del av forberedelsen skal du lære språket (god tysk og engelsk er forutsetning), gjennomføre minst to ukers praksis innenfor sosialt arbeid, delta på en studietur med ASF til et minnesenter (ikke obligatorisk), sette sammen en faddergruppe (se nærmere om dette under ”Finansiering”) og forberede deg på egen hånd til det som venter deg i prosjektet du skal jobbe i.

Oppstart av den frivillige tjenesten og oppfølging underveis

Forberedelsesseminar

Den frivillige tjenesten begynner alltid 1. september med et forberedelsesseminar i nærheten av Berlin. Formålet med dette seminaret er at deltakerne skal bli kjent med de andre ASF-frivillige og få vite mer om ASFs historie og organisasjonens aktuelle oppgaver samt tysk historie og samfunnsliv.

Orienteringsdager

Umiddelbart etter forberedelsesseminaret følger orienteringsdager i det aktuelle prosjektlandet. Her skal du sette deg nærmere inn i vertslandets kultur og historie.

Seminarer i prosjektlandet

Mot slutten av kalenderåret kommer de frivillige i prosjektlandet sammen til et helgeseminar. Her får dere anledning til å utveksle noen av erfaringer dere har gjort så langt i prosjektene. I annen del av den frivillige tjenesten blir det arrangert et nytt seminar, som varer én uke. Her deltar også unge voksne fra prosjektlandet, og tema på seminaret er ”minner, identitet og engasjement”.

Oppfølgingsseminar i hjemlandet

To til tre måneder etter at du er kommet hjem fra prosjektlandet, blir det et oppfølgingsseminar i hjemlandet. Her møtes de frivillige som var ute samme året, for å utveksle erfaringer og diskutere det de har opplevd og lært. Dessuten er deltakerne på dette seminaret med på ulike arrangementer for å informere om sitt arbeid som ASF-frivillige.

Søknadsfrist 31.1.2022

Søkere fra Norge kan søke fram til 31.1.2022. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med ASF Norges koordinator
Doris Wøhncke

Post- og besøksadresse:
Arbeidersamfunnets Plass 1
0181 Oslo