Prosjekter i Tyskland

Du finner en tysk oversikt over aktuelle prosjekter her.

Hovedkontoret til ASF – Berlin
Oppgavene varierer mellom medvirkning på informasjonskontoret og oppgaver innen planlegging og gjennomføring av ASFs internasjonale sommerleirer. Dette arbeidet kombineres med besøkstjeneste hos eldre mennesker (i den jødiske menigheten i Berlin).

Arolsen Archives. International Center on Nazi Persecution - Bad Arolsen
Oppgavene vil være innen senterets hovedoppgaver arkiv og dokumentasjon av NS-forfølgelsene samt medvirkning i senterets forsknings- og formidlingsprosjekter, oversettelser, vertskap for besøkende mm.

Asyl in der Kirche (”Asyl i kirken”) – Berlin
Oppgaver ved veiledningskontoret. Sosial kontakt med og oppfølging av flyktninger. Dette arbeidet kombineres med besøkstjenesten hos den jødiske menigheten i Berlin.

Diakoniewerk Simeon - Berlin
Oppgavene er å bidra til arbeidet på dagssenteret for psykisk og fysisk utviklingshemmede mennesker, deriblant hjelpe til med daglige rutiner, måltider mm. samt medarbeid i fritidsprogamm (idrett, håndverk, mm).

Evangelische Versöhnungskirche (”den protestantiske forsoningskirken”) ved minnesenteret Dachau – Dachau
Vertskapsfunksjon for enkeltpersoner og grupper i kirken og ved minnesenteret. I tillegg vil oppgavene være medarbeid i prosjektet "Gedächtnisbuch" ("Minnebok") ved minnesenterets arkiv og muligens med det internasjonale møteplassprosjektet for ungdommer (Internationale Jugendbegegnung Dachau).

Minnesenteret ”Augustaschacht” – Osnabrück
Oppgaver i arkivet og ved minnesenteret. Omvisninger for enkeltpersoner og skoleklasser, forberedelse av seminarer og medvirkning i minnesenterets øvrige program, f.eks. knyttet til frivillig arbeidsferie på dette stedet. Korrespondanse med tidligere fanger og vertskapsfunksjon når tidligere fanger besøker senteret.

Minnesenteret Brandenburg - Brandeburg an der Havel
Oppgaver vil være hjelp i arkivet og ved minnesenteret samt for pressearbeid, arrangement og omvisninger. I tillegg kommer research for og forberedelser av utstillinger, korrespondanse med tidligere fanger mm. Prosjektet er kombinert med det sosiale prosjektet "Lebenshilfe".

Minnesenteret ”Buchenwald” – Weimar
Oppgaver er medarbeid i arkivet, omvisninger (utstilling og uteområde). I tillegg kommer medvirkning i forbindelse med seminarer samt minnesenterets og ungdomssenterets øvrige program, f.eks. i tilknytning til frivillig arbeidsferie på dette stedet. Du vil evt. også fungere kontaktperson for tidligere fanger.

Minnesenteret ”Sachsenhausen” – Oranienburg
Omvisninger (utstilling og uteområde) samt arbeid i forbindelse med seminarer og minnesenterets øvrige program, f.eks. knyttet til frivillig arbeidsferie på dette stedet. Du vil evt. fungere som kontaktperson for tidligere fanger. Dette arbeidet kombineres med besøkstjeneste hos eldre mennesker in Berlin (i den jødiske menigheten).

Grandhotel Cosmopolis - Augsburg
Prosjektet er et kombinert hotell, flyktningmottak og kunstnersenter. Oppgaver vil være å veilede og støtte flyktningene og medvirke i det pedagogiske og kunstneriske arbeidet. Du vil også bidra i hotell- og kafedriften samt være en støtte ved kulturelle arangement og prosjekter.

Haus der Wannsee-Konferenz (”Wannsee-konferansens hus”) – Berlin
Dette minnesenter byr på oppgaver innenfor vertskap for besøkende (spesielt skoleklasser og grupper av unge voksne), omvisninger og seminarer, bibliotek- og dokumentasjonsarbeid.

Kreisau-Initiative (”Kreisau-initiativet”) – Berlin
Oppgaver ved foreningens kontor (kontorarbeid, informasjonsvirksomhet, sponsorer). Oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av internasjonale seminarer og andre arrangementer i Tyskland og i Polen.

Minnesenteret ”Neuengamme” – Hamburg
Oppgaver vil i hovedsak være arbeid i forbindelse med seminarer og minnesenterets øvrige program, f.eks. knyttet til frivillig arbeidsferie på dette stedet. Korrespondanse med tidligere fanger og vertskapsfunksjon når tidligere fanger besøker senteret. Medvirkning ved dokumentasjonssenteret, veiledning av besøkende. Dette arbeidet kombineres med besøkstjeneste hos eldre mennesker i Hamburg (organisasjonen Solidarische Hilfe im Alter – solidarisk hjelp og støtte i alderdommen).

Organisasjonen "Solidarische Hilfe im Alter" (”solidarisk hjelp i alderdommen”) – Hamburg
Besøkstjeneste hos eldre mennesker (noen har overlevd fangenskap i tyske konsentrasjonsleirer), oppgaver ved koordineringskontoret. Dette prosjektet kan kombineres med arbeid ved minnesenteret ”Neuengamme”.

Søknadsfrist 31.1.2022

Søkere fra Norge kan søke fram til 31.1.2022. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med ASF Norges koordinator
Doris Wøhncke

Post- og besøksadresse:
Arbeidersamfunnets Plass 1
0181 Oslo