Frivillig tjeneste i Norge
En aktiv innsats i midnattssolens land

I Norge jobber for tiden 13 ASF-frivillige: i Nord-Norge (Evenskjer og Alta), i Kapp, Andebu og Oslo og Sør-Norge (Moi). Det norske ASF-kontoret befinner seg i Oslo.

Norge er organisasjonens nordligste prosjektland. Her er de frivilliges arbeid blant annet knyttet til eldreomsorg og til institusjoner for psykisk og fysisk funksjonshemmede barn, ungdom og voksne.

I tillegg fokuserer ASF på de norske folkehøgskolene som er internatskoler for funksjonshemmede og ikke funksjonshemmede elever. Våre frivillige i disse institusjonene jobber for det meste med fritidsaktiviteter. Her får de anledning til å utprøve sine egne ideer samtidig som de lærer seg nye ferdigheter. Siden fritidspedagogikken er godt etablert og utstyrt i Norge, finnes det nesten ikke grenser for kreativitet og eget initiativ.

Motstand og møte

Allerede året etter at Aktion Sühnezeichen ble grunnlagt i 1958, begynte arbeidet i Norge. Aktion Sühnezeichen sine frivillige gjennomførte i 1959 og 1960 to byggeprosjekter nord i Norge: på Trastad Gård (Troms), som i dag er et hjem for handikappede, ble det bygget et uthus og i Kokelv (Finnmark) en kirke. Den daværende lederen av hjemmet på Trastad Gård, pastor Gilleberg, skrev: ”Det var en glødende idealisme. Og det var denne idealismen som fikk aksjonen til å lykkes. I 1959 fantes det mye hat mot tyskerne, og den første gruppen ble konfrontert med dette. Jeg vet at denne aksjonen og det den har prestert her, var en forsoning i det stille.

Den norske befolkningen ble hardt rammet av den tyske okkupasjonen etter overfallet i 1940. Særlig luftangrepene mot storbyene, deportasjonen av så å si hele den norske jødiske befolkningen til konsentrasjonsleirer, samt den tyske Wehrmacht sin brente jords taktikk i Finnmark preget det kollektive inntrykket av krigen i Norge gjennom flere tiår. Dessuten var den norske motstanden fast forankret i samfunnet; det fantes både politisk organiserte motstandsgrupper og organiserte idrettsutøvere, lærere, jurister og aktive kirkefolk.

På midten av 1960-tallet, hovedsakelig gjennom byggeprosjektene på Trastad Gård og i Kokelv, utviklet kontakten til andre prosjektområder seg – i Norge først og fremst innen sosialt arbeid. Siden har ASF-frivillige jobbet i sosiale institusjoner. Paradoksalt nok er disse institusjonene knyttet til de folkegruppene nasjonalsosialistene anså som ”uverdige til å ha livets rett”, og som dermed stod i fare for å bli tilintetgjort.

I 2009 feiret ASF sitt 50-årsjubileum i Norge sammen med mange prosjektpartnere, tidligere frivillige og nye venner. Helt frem til i dag setter mangeårige prosjektpartnerskap sitt preg på ASF-arbeidet i Norge. En norsk vennekrets – ASF Venner – støtter arbeidet.

I 2012 ble ASF-Norge hedret av den norsk-tyske Willy Brandt stiftelsen for sitt særskilt fortjenstfulle bidrag til forsoning og forståelse mellom begge landene i forbindelse med de langsiktige frivillige tjenestene.