Prosjekter i Norge

Betania - Alta
Arbeid i Bossekop Sykehjem og Furuly Sykehjem. en kristent barnehage. Planlegging og gjennomføring av fritidsprogrammet, samt individuell omsorg.

Falstadsenteret - Ekne

Arbeid i den tidliger fangeleier Falstad i pedagogisk avdeling. Omvisninger, arkivarbeid og oversettelse av utstillings tekster.

Folkehøgskole Nord-Norge - Evenskjer

Integrert skole for elever med eller uten psykisk og fysisk utviklingshemming. Støttekontakt, assistanse i undervisningen og i fritida (utreise mars)

Jødisk Bo-og Seniorsenter - Oslo
Eldresenteret tilhørende den jødiske menigheten i Oslo. Arbeidet består i å knytte kontakt med beboerne ved å besøke dem, følge dem til legen, være med på turer osv.

Lundheim Folkehøgskole - Moi
Skole med internat for elever med og uten funksjonshemminger. Omsorgsarbeid, assistanse på skolen og i fritida.

Stiftelsen Signo - Oslo
Bo- og arbeidssted og internatskole for psykisk og fysisk funksjonshemmede døve.

Stiftelsen Signo - Andebu
Bo- og arbeidssted og internatskole for psykisk og fysisk funksjonshemmede døve. De frivillige har oppgaver i forbindelse med undervisning og fritidsaktiviteter.  

Als ASF-Freiwillige in Norwegen

"ASF lässt die Vergangenheit nicht einfach ruhen, sondern beschäftigt sich bis heute aktiv mit ihrer Aufarbeitung - meine Motivation für einen Friedensdienst mit ASF. An meinem Projekt für geistig behinderte und gehörlose Menschen gefällt mir eines besonders: Die Bewohner führen ein beinahe eigenständiges Leben. Dabei unterstütze ich sie - und bin bis jetzt immer mit einem Lächeln im Gesicht von der Arbeit zurückgekommen!" Johanna, 19 Jahre