Mål og ledende prinsipper
»Gjøre noe godt med våre hender«

ASF-frivillighetstjeneste: Arbeid med funksjonshemmede mennesker

ASF-frivillighetstjeneste: Arbeid med funksjonshemmede mennesker

Oppgjør med nasjonalsosialismen og dens forbrytelser, med konkrete referanser til dagens samtid, er Aktion Sühnezeichen Friedensdienstes (ASF) hovedintensjon med sitt arbeid.

På den jødiske menigheten i Bucuresti: Samtale med frivillige på en ASF-sommerleir og en Holocaust-overlevende.

ASF vil derfor uttrykke de nåværende konsekvensene av denne voldshistorien og motarbeide aktuelle former for antisemittisme, rasisme og eksklusjon av minoriteter.

ASF tilbyr langsiktige 12 til 15 måneders internasjonale fredstjenester for unge menn og kvinner. ASF-frivillige følger eldre (bl.a. i jødiske institusjoner og organisasjoner for holocaust-overlevende), støtter ressurssvake mennesker (f.eks. flyktninger og husløse) så vel som mennesker med psykisk eller fysisk funksjonshemning. De engasjerer seg også i antirasistiske initiativer eller prosjekter innen historisk-politisk utdanning.

For de som vil engasjere seg på kort varsel tilbyr ASF, sammen med partnere på stedet, hver sommer cirka tjue sommerleirer i 13 forskjellige land som Frankrike, Tsjekkia, Nederland, Polen, Russland, Israel og Norge. I sommerleirene bor, lærer og arbeider internasjonale grupper i to til tre uker i ulike europeiske prosjekter. Minstealder er 18 år, bortsett fra i enkelte sommerleirer der laveste aldersgrense er 16 år.

Sammen med tyske og internasjonale partnere engasjerer Aktion Sühnezeichen Friedensdienste seg også for arbeidet med krigsskadeerstatning for alle NS-ofre, rettigheter til romanifolket i Europa, arbeid med å spre internasjonale frivillighetstjenester som en mulighet for interkulturell utdanning og forståelse og beskjeftigelsen med nasjonalsosialismen tilgjengelig for alle. Ikke minst handler det overordnede arbeidet om å åpne det tyske samfunnet for innvandrernes historier.

Mål og ledende prinsipper

Ziele

Die Ziele von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste sind sehr konkret: die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in die Gesellschaft zu tragen und dabei international sichtbare Zeichen zu setzen. Link zu ASF Mutterseite in Deutschland.

mer

Leitsätze

Die Arbeit von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste geschieht im Bewusstsein der gegenwärtigen Bedeutung des Nationalsozialismus und der Schoa. Link zu ASF Mutterseite in Deutschland.

mer