Aktion Sühnezeichen Friedensdienste w Polsce

Wolontariuszka ASF, Mariane Pöschel, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie

Wolontariuszka ASF, Mariane Pöschel, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie

Od lat sześćdziesiątych istnieją kontakty pomiędzy Akcją Znaku Pokuty i różnymi partnerami w Polsce. Za czasów PRL kontakty te były często utrzymywane nieoficjalnymi drogami przez osoby prywatne.

W końcu lat dziewięćdziesiątych stała się możliwa regularna współpraca pomiędzy ASF a polskimi projektami. Obecnie co roku przyjeżdża do Polski około 15 wolontariuszy ASF z Niemiec i Ukrainy. Pracują oni w takich projektach jak:

  • pomoc w organizacji pobytu grup odwiedzających muzea i miejsca pamięci (Majdanek, Stutthof), a także w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

  • praca edukacyjno-historyczna w Żydowskim Centrum Edukacyjnym w Oświęcimiu, Żydowskim Instytucie Historycznym i Teatrze NN w Lublinie

  • pomoc w biurze i opieka nad starszymi ludźmi – dawnymi więźniami obozów koncentracyjnych w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie

  • praca nad projektami polsko-niemieckimi i międzynarodowymi w Towarzystwie Edyty Stein we Wrocławiu

  • opieka nad osobami starszymi – dawnymi więźniami obozów koncentracyjnych we współpracy z Maximilian-Kolbe-Werk w Łodzi, Gdańsku i Lublinie, w Stowarzyszeniu „Pro Vita et Spe” w Krakowie, a także w Gminie Żydowskiej w Warszawie

  • praca z dziećmi i młodzieżą w Centrum Edukacyjnym Fundacji im. ks. Siemaszki w Piekarach k. Krakowa

  • praca z niepełnosprawnymi w Fundacji „Między Nami” w Krężnicy k. Lublina

Co roku na terenie Polski odbywa się także kilka obozów letnich, na których uczestnicy z różnych krajów przez dwa tygodnie wspólnie pracują i dyskutują nad kulturą pamięci, historią i tożsamością narodową/ europejską.

W roku 2009 rozpoczął się nowy program wolontariatu ASF, w ramach którego pracują w Polsce  wolontariusze z Ukrainy. Są to zwykle programy tandemowe w których pracuje dwójka wolontariuszy -  para ukraińsko-niemiecka.