Stowarzyszenie ASF w Polsce

Wolontariuszki i wolontariusze ASF w czasie polsko-niemiecko-ukraińskiego seminarium w Krakowie, 2017