Informacje dla osób pragnących wesprzeć Stowarzyszenie ASF w Polsce

ASF jest samodzielnym, zarejestrowanym stowarzyszeniem o charakterze użyteczności publicznej.

W nawiązaniu do działalności Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) z Niemiec Stowarzyszenie stawia sobie za cel działania:

  • służące edukacji historycznej, szczególnie związane z okresem II wojny światowej i skutkami narodowego socjalizmu
  • przeciw rasizmowi, ksenofobii i wszelkim rodzajom dyskryminacji;
  • na rzecz pokoju, tolerancji i porozumienia;
  • wspierające promocję i organizację wolontariatu, w szczególności wolontariatu międzynarodowego;
  • ułatwiające kontakty pomiędzy wolontariuszami polskimi i zagranicznymi;
  • prowadzące do polepszenia sytuacji społeczno-prawnej wolontariatu.

 

Osoby chcące wesprzeć naszą działalność mogą dokonać wpłaty na numer konta:

28 1240 1431 1111 0010 2355 6611

Bank PKO SA

I Oddział w Krakowie

Rynek Główny 31