Gdańsk: Muzeum Stutthof i Maximilian-Kolbe-Werk

Muzeum Stutthof, fot. Katarzyna Pawlaczyk

Muzeum Stutthof, fot. Katarzyna Pawlaczyk

W Gdańsku wolontariusze pracują w Muzeum Stutthof na terenie byłego obozu koncentracyjnego oraz opiekują się osobami starszymi, która doświadczyły w przeszłości nazistowskich prześladowań.

Pracując w muzeum wolontariusze pomagają pracownikom w bieżących sprawach związanych z działalnością instytucji, zajmują się tłumaczeniami i pracują z grupami młodzieży odwiedzającymi miejsce pamięci. Odwiedzając starsze osoby, pomagają im w zakupach i drobnych pracach porządkowych, towarzyszą podczas wypraw do przychodni lub spacerów. Pod opieką Maximilian-Kolbe-Werk znajdują się między innymi byli więźniowie obozów koncentracyjnych lub dzieci Holokaustu, mają tez więc niepowtarzalną szansę uczyć się historii przez doświadczenie.